Zit sta testen

30 s Chair-Stand-Test / Five Times Sit to Stand

Met deze testen is de spierkracht van ouderen eenvoudig te bepalen. Er zijn meerdere varianten: (ten times stand test, single leg sit-to-stand test, 1-minute sit-to-stand test, 10 second sit to stand test, five times sit to stand test, 30 second sit to stand). De twee laatste varianten worden het meest toegepast.

Bij de five times sit to stand test wordt de patiënt gevraagd om zo snel als mogelijk vijf keer op te staan van de stoel en vervolgens weer te gaan zitten, zonder dat daarbij de armen worden gebruikt. De fysiotherapeut neemt de tijd in seconden op. Van dit instrument is een originele en Parkinson-specifieke versie beschikbaar.

Bij de 30s sit to stand test wordt het maximale aantal keren gaan staan en zitten geteld in een periode van 30 seconden.

Normgegevens 5 times sit to stand test

Als de oudere persoon 14 seconden of meer nodig heeft, of niet in staat is de test uit te voeren, is er een verhoogd risico op vallen.
Voor ouderen met de Ziekte van Parkinson is dit 16 seconden en bij ouderen na een CVA is dit 12 seconden.

Normgegevens 30 second sit to stand