Het Vivifrail beweegprogramma

Het Vivifrail programma heeft als doelstelling om de beweging van ouderen te stimuleren om zo functionele achteruitgang te voorkomen en het herstel na ziekte te bevorderen.

Het Vivifrail-programma maakt deel uit van de strategie ter bevordering van de gezondheid en de levenskwaliteit in de Europese Unie. In Spanje wordt het Vivifrail-project aangeraden door onder andere het ministerie van Volksgezondheid en Consumentenzaken. Het is effectief gebleken op functionele achteruitgang bij zeer bejaarde patiënten tijdens een acute ziekenhuisopname. (Martínez-Velilla, JAMA, 2019)

De fysiotherapeut stelt de belastingsgraad (programma A, B, C of D) vast op basis van de uitslagen van de Short Physical Performance Battery (SPPB), de 6 meter looptest en de timed up and go test