Vacature voor een BSc / MSc student

Samen beter worden met AI is op zoek naar jou! 

Ben jij een toekomstige zorgprofessional die …

 • Interesse heeft in de onderwerpen voeding en beweging?
 • Vindt dat de zorg vooruit moet kijken?
 • Kennis van verschillende disciplines wil samenbrengen?
 • Niet terugdeinst voor een wetenschappelijk artikel?

Kom dan solliciteren bij het Samen beter worden met AI project en werk samen met ons aan de zorg van te toekomst!

Onderzoeksvragen

 1. Wat is de effectiviteit van een gecombineerde voeding- en beweegbehandeling op de incidentie, prevalentie en het verloop van sarcopenie, cachexie en ondervoeding bij patienten die een grote oncologische operatie hebben gehad.
 2. Hoe ervaren patiënten de technologie van het OPRAH herstelprogramma waaronder de in-app triggers en feedback en coaching op afstand door een fysiotherapeut en diëtist?
 3. Hoe maken fysiotherapeuten en diëtisten optimaal gebruik van elkaars expertise en wat is nodig om de behandeling interdisciplinair te maken?

SAMEN BETER WORDEN MET AI is een onderzoek naar hoe innovatieve zorgtechnologie zorgprofessionals ondersteunen bij het interprofessioneel samenwerken en het optimaliseren van de fysiotherapie en diëtetiek behandeling na oncologische buikchirurgie.

Charlotte van Westerhuis

onderzoeker, HvA

Achtergrond

Kanker is een van de meest voorkomende (chronische) ziekten wereldwijd. Alleen al in Nederland krijgen jaarlijks >100.000 mensen de diagnose kanker. Veel van de behandelingen hebben een grote impact op het beweeg- en voedingsgedrag van de patiënt. Een disbalans in voeding en beweging bij deze, toch al vaak zwakkere patiëntengroep, kan leiden tot een vertraagd herstel. Daarnaast kan dit leiden tot problemen met het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten (zoals huishoudelijke taken, boodschappen doen, werken en sporten) en kan het zorgen voor ondervoeding, sarcopenie en cachexie met alle gevolgen van dien.

Eerdere onderzoeken laten dan ook zien dat het stimuleren van beweging en de juiste voeding erg belangrijk is. Voldoende eiwitinname is essentieel voor een goed herstel van het fysiek functioneren. Door voeding en beweging beter op elkaar af te stemmen willen we de kans op complicaties verminderen, hervatting van dagelijkse activiteiten versnellen en kwaliteit van leven bevorderen.

Met het bestaande OPRAH (Optimal Physical Recovery After Hospitalization) herstelprogramma, worden patiënten na oncologische buikchirurgie op afstand door een fysiotherapeut en diëtist gecoacht gedurende hun herstel. Op die manier brengen wij tijdens het revalidatietraject de expertises op het gebied van voeding en beweging dichter bij elkaar. Om de beste resultaten te krijgen, moeten deze twee factoren wel zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd, maar de gouden standaard van een gecombineerde interventie is helaas nog niet duidelijk. Om de begeleiding van deze patiëntengroep te optimaliseren willen wij een goed overzicht krijgen van studies die hebben gekeken naar het effect van een gecombineerde interventie van zowel fysieke activiteit als voeding bij deze patiëntenpopulatie. Om op die manier de beste zorg te kunnen leveren aan een steeds groter wordende groep patiënten.

Werkzaamheden

Voor alle onderzoeksvragen:

 • Mogelijkheden om mee te schrijven aan een wetenschappelijk artikel

Voor onderzoeksvraag 1 

 • Het systematisch verzamelen van relevante literatuur
 • Het beoordelen en verwerken van de gevonden wetenschappelijke artikelen
 • Mogelijkheden om naast literatuur onderzoek ook ervaring op te doen met het uitvoeren van metingen van deelnemers van het OPRAH onderzoek. Denk hierbij aan lichaamssamenstelling, handknijpkracht en fysieke fitheidstesten

Voor onderzoeksvraag 2 en 3

 • Het systematisch analyseren van transcripten van zowel patiënten als zorgprofessionals
 • Het koppelen van de gevonden resultaten aan relevante literatuur
 • Mogelijkheden om naast de analyses ook ervaring op te doen met het doen van interviews/focusgroepen

 

Praktische informatie

 • Startdatum in overleg
 • BSc en MSc scriptie of stage mogelijkheden

Als je geïnteresseerd bent in deze stage, stuur een mail met motivatie en de gewenste startdatum naar Charlotte van Westerhuis.

Uitgevoerd door

Gefinancierd door