ProMIO: Een krachtig leefstijlprogramma voor 55+ers met een Surinaamse, Turkse en Marokkaanse achtergrond

Doel onderzoek: Het onderzoeken van de effectiviteit van de ProMIO interventie op fysiek functioneren, eiwitinname, beweeggedrag, spiermassa, spierkracht en kosteneffectiviteit bij migranten-ouderen (Surinaams, Turks en Marokkaans, 55+).

Kom solliciteren bij het ProMIO onderzoek!

Het aantal oudere migranten in Nederland neemt sterk toe. Zij hebben vaak een slechtere gezondheid dan autochtone ouderen. Chronische ziektes als obesitas en diabetes type 2 komen bij hen vaker voor. Een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van deze ziektes is sarcopenie (het verlies van spiermassa en fysiek functioneren door veroudering). Te weinig bewegen en een inadequate eiwitinname spelen een essentiële rol bij sarcopenie.

Om deze reden hebben onderzoekers van het lectoraat voeding en beweging het ProMIO programma ontwikkeld waarin diëtisten en fysiotherapeuten samenwerken om de eiwitinname en beweeggedrag te stimuleren en optimaliseren bij migranten ouderen.

In augustus 2022 start onze effectstudie (RCT, n=120). Hierin gaan fysiotherapie- en diëtetiek praktijken met de doelgroep (Turks, Surinaams en Marokkaans, 55+) aan de slag om de eiwitinname en het beweeggedrag te optimaliseren. Na een jaar stromen de deelnemers uit naar het beweegaanbod in het sociale domein (denk aan beweegklasjes voor ouderen, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen enz.).

De studenten gaan zich bezig houden met het werven van de deelnemers, uitvoeren van de metingen (waarvoor ze worden getraind door ons), het uitvoeren van (kracht)training met de deelnemers, het geven van voorlichting over voeding & eiwitten, en het invoeren van data. De metingen zullen in de HvA worden uitgevoerd.

Studenten hebben de vrijheid om een eigen onderzoeksvraag te formuleren binnen de mogelijkheden van de beschikbare data.

 

Voorbeelden van onderzoeksvragen

 • Hoe ontwikkelt het beweeggedrag zich naarmate de interventie vordert (gemeten met de PAM)?
 • Wat is de eiwitinname van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen bij de start van de interventie?
 • Wat is de mate van sarcopenie van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen bij de start van de interventie?

Er is ook een mogelijkheid om zelf een onderzoeksvraag op te stellen.

 

Werkzaamheden

 • Afnemen van lichaamsmetingen bij deelnemers
 • Invoeren van de data 
 • Begeleiden van (kracht)training
 • Uitvoeren van voorlichtingen over voeding & eiwit
 • Analyseren van de data
 • Schrijven van een onderzoeksverslag

  LET OP!

  Communicatie met de deelnemers verloopt bij voorkeur in hun eigen taal. Een deel van de deelnemers heeft een Turkse of Marokkaanse achtergrond.

  Kennis van de Turkse of Marokkaanse taal en cultuur is geen vereiste, maar wel een pre!

  Praktische informatie

  • Startdatum in overleg
  • BSc en MSc scriptie of stage mogelijkheden

  Als je geïnteresseerd bent in ProMIO, stuur een mail met motivatie en de gewenste startdatum naar n.van.der.spek@hva.nl

  Nanette van der Spek

  Nanette van der Spek

  Promovendus

  Manon Koopman MSc

  Manon Koopman MSc

  Onderzoeker

  Uitgevoerd door

  Gefinancierd door