Train the trainer PRISMA

Train the trainer PRISMA

PRISMA is een korte leefstijlinterventie en is door het RIVM erkend als ‘Goed onderbouwde interventie’. De afkorting staat voor PRo-actief Interdisciplinaire Self-MAnagement.

 • Pro-actief omdat de deelnemers actief worden betrokken bij alle onderdelen.
 • Interdisciplinair omdat de cursus door meerdere disciplines kan worden gegeven.
 • Het stimuleren van zelfmanagement blijkt effectief bij een chronische aandoening.

Om de PRISMA methodiek uit te kunnen voeren organiseren we deze train the trainer cursus. Doelgroepen voor deze train the trainer zijn: diëtisten, fysiotherapeuten,  psychologen, (huis)artsen, praktijkondersteuners (praktijk)verpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Inhoud train the trainer

De tweedaagse cursus leidt de zorgverlener op om PRISMA in de eigen organisatie te implementeren en uit te voeren. 

Leerdoelen

Het vergroten van de vaardigheid om:

 • Zelfmanagement te stimuleren bij de PRISMA deelnemer.
 • Een vertrouwelijke, veilige en respectvolle sfeer te creëren om de groepsdynamiek stimuleren.
 • Open vragen te stellen, misvattingen op te sporen, interne motivatie te stimuleren en het opstellen van een persoonlijk actieplan te begeleiden.
 • De PRISMA hulpmiddelen toe te passen, zoals het persoonlijke actieplan.
 • Als trainer de deelnemer veel aan het woord te laten; het stimuleren van interactie en het groepsproces.

De train the trainer cursus is gericht op één doelgroep maar na afronding van de cursus kan je gebruik maken van alle trainershandleidingen (draaiboeken): (preventie) diabetes type 2 en (preventie) hart- en vaatziekten, vetleverziekten, gender – gezonde leefstijl.

Werkvormen en inhoud

Tijdens de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt: groepsgesprek, demonstratie, rollenspel, reflectie, actieve spelvorm en discussie.

De inhoud bestaat uit:

 • theorie en filosofie PRISMA
 • inhoud van de patiëntencursus
 • kwaliteitsborging
 • implementatie in de eigen organisatie

De cursus beslaat 2 dagen van 10:00 uur tot 16:30 uur en wordt klassikaal aangeboden met een maximum van 13 deelnemers om de interactie en het oefenen met elkaar te borgen.

PRISMA in Loket Gezond Leven

Docent:

Esther Pekel

Esther Pekel

diëtist

gespecialiseerd in Diabetes Mellitus

Trainers geven aan dat ze door PRISMA:

 • Meer inzicht hebben in de misvattingen van deelnemers over hun aandoening / gezondheidsprofiel.
 • Beter aansluiten bij het kennisniveau van de deelnemers.
 • Meer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen als trainer.
 • Meer werkplezier hebben.
 • Meer afwisseling hebben in het werk (PRISMA cursus en spreekuren).
 • Een betere samenwerking hebben met collega’s van andere disciplines.
 • Positieve reacties en feedback krijgen van deelnemers.
Ervaringen van cursisten