Taakverdeling bij de interventie

Start “interventie” (na ontslag uit het ziekenhuis – 6 weken)

Taken diëtist

Bij ieder poliklinisch consult;

 1. Patiënten stimuleren tot gebruik van de app.
 2. Dasboard bekijken voor meldingen (bijv. doel niet behaald) en/of vragen via de chat.
 3. Contact opnemen (usual care of extra consult plannen) met de patiënt bij melding of chatvraag in dashboard. Meldingen, vragen gebruiken/bespreken tijdens het consult.
 4. Noteren in de consultnotitie in EPIC of het ging om een ‘extra consult’ n.a.v. een melding in het dashboard en/of chat (i.p.v. usual care). Eventuele andere bijzonderheden m.b.t. de studie mogen ook genoteerd worden (bijv. maakt geen gebruik van de app).

Taken fysiotherapeut

 1. Patiënten stimuleren tot gebruik van de app.
 2. Dasboard bekijken voor meldingen (bijv. doel niet behaald) en/of vragen via de chat.
 3. Contact opnemen (telefonisch consult) met de patiënt bij melding of chatvraag in dashboard. Meldingen, vragen gebruiken/bespreken tijdens het consult.
 4. noteren in de consultnotitie in EPIC indien er eventuele bijzonderheden m.b.t. de studie zijn (bijv. maakt geen gebruik van de app of PAM).

Taken onderzoeker

 1. ActivPal afnemen
 2. Eetdagboek afnemen
 3. PROM vragenlijsten afnemen
 4. SeMaS vragenlijst afnemen

 

Einde interventie

Taken onderzoeker:

 1. ActivPAL opsturen
 2. Eetdagboek afnemen
 3. PROM vragenlijsten opsturen
 4. Gebruik app evalueren via vragenlijsten/interviews