Taakverdeling bij de inclusie

Inclusieprocedure (2-8 weken pre-OK)

Tijdens een usual care pre-OK consult met de GE diëtist, 2-8 weken pre-OK, worden patiënten geïnformeerd over de studie en gevraagd of ze deel willen nemen (inclusieprocedure). Bij voorkeur (volgens ‘standaard inclusieprocedure’) vindt de inclusie ruim (2-8 weken) voor de operatie plaatst zodat er genoeg tijd is voor het plannen en afronden van de baselinemetingen alvorens er gestart wordt met het geven van de instructies over de app (5-10 dagen voor de operatie).

Voor de longchirurgie patiënten, waarbij dit vanwege de huidige usual care niet haalbaar is, zal de inclusieprocedure afwijken. De patiënten zullen geïncludeerd worden tijdens het eerste consult met de diëtist ongeveer 1 week pre-OK. Indien de operatie binnen één week vanaf inclusie plaatsvindt worden alleen de baselinemetingen afgenomen en ontvangt de patiënt de instructies over de Atris app pas tijdens ziekenhuisopname.

Tijdens de haalbaarheidsstudie zullen de ‘afwijkingen van de procedure’ geëvalueerd. Het is daarom van belang afwijkingen van de procedure inclusief de reden voor afwijking (bijv. OK planning) goed te noteren.

Taken diëtist

1. Check de in- en exclusiecriteria

2. Patiënt includeren

3. Indien patiënt meteen akkoord is tijdens een poliklinisch consult:

Telefonisch consult:

  • vermelden dat onderzoeker het toestemmingsformulier (informed consent) per post opstuurt
  • gegevens patiënt doorsturen naar onderzoeker

Indien patiënt niet wil deelnemen;

  • Vragen of ze ten behoeve van het onderzoek anoniem de reden willen toelichten (geen verplichting voor patiënt)
  • Na elke poli het aantal gevraagde patiënten die niet willen deelnemen doorgeven aan onderzoeker (geen patiënten gegevens verstrekken)

Het is voor het evalueren van het studieproces van belang om te noteren hoeveel patiënten zijn gevraagd voor deelname en hoeveel patiënten er uiteindelijk wel en niet mee willen doen.

Taken fysiotherapeut

Niet van toepassing. De inclusie vindt plaats door de diëtist. De onderzoeker zal de fysiotherapeut de gegevens verstrekken van de geïncludeerde patiënten.

Taken onderzoeker

  1. Controle inclusie/exclusiecriteria
  2. Basisgegevens patiënt invoeren in Castor
  3. geïncludeerde patiënten doorgeven aan FT