Taakverdeling bij de baselinemetingen en instructie app

Baseline metingen (+/- 3 weken pre-OK)

Taken onderzoeker

 1. Opsturen ActivPAL (ten behoeve van baselinemeting fysieke activiteit)
 2. Opsturen SeMas (ten behoeve van baselinemeting mate van zelfmanagement)
 3. Afnemen digitaal eetdagboek via MijnEetmeter (ten behoeve van baselinemeting eiwitinname)
 4. Opsturen PROM vragenlijsten
 5. E-mailen instructievideo app naar patiënt
 6. Afname baselinemeting
 7. Resultaten baseline metingen invoeren in castor

Baselinemetingen t.b.v. diëtist

Baselinemetingen t.b.v. fysiotherapeut

 • 30 second chair stand test
 • 2 minute step test
 • Fysiek functioneren vragenlijst

Instructie app

Bij voorkeur vindt de instructie 5-10 dagen pre-OK plaatst zodat de patiënt voor de operatie alvast kan oefenen met het gebruik van de app. Bij de (long)patiënten die minder dan één week hebben tussen inclusie en OK worden de instructies tijdens ziekenhuisopname gegeven.

Instructie app

  1. Instructie AtrisPRO app (aan de hand van het instructie materiaal)
  2. Patiënt instrueren over het gebruik van het eiwit zelf-registratie systeem in app
  3. Toelichting op doelen stellen samen met fysiotherapeut en dietist tijdens ziekenhuisopname en na ontslag

 

Tijdens ziekenhuisopname

Taken diëtist

 • Stimuleren tot gebruik app, evt doelen stellen voor tijdens ZH opname
 • Eiwitdoelen opstellen voor na ontslag
 • Plannen poliklinisch vervolgconsult bij ontslag

Taken fysiotherapeut

 • Stimuleren tot gebruik app, evt doelen stellen voor tijdens ZH opname
 • Beweegdoel opstellen voor na ontslag
 • Plannen poliklinisch vervolgconsult bij ontslag

Taken onderzoeker

 • ActivPAL meegeven bij ontslag