Patiëntprofielen

Patiënt profielen

Er zijn drie patiëntprofielen die bepalend zijn voor de intensiteit en het karakter van de training; profiel 1: laag belastbaar, profiel 2: matig belastbaar en profiel 3: goed belastbaar.

Fysiotherapeuten bepalen na de anamnese en diagnostiek welk profiel de patiënt het best past. Centrale vraag hierbij is of de CPET op een valide manier kan worden afgenomen; de patiënt moet dan tenminste 10 minuten aaneengesloten op een laag wattage kunnen fietsen. Als dit mogelijk is valt een patiënt in profiel 2 en kan de CPET worden afgenomen door de sportarts. Wanneer een patiënt minimaal 60 min aaneengesloten op duurzone 1 kan fietsen hoort hij/zij bij het profiel goed belastbaar en wordt er ook de CPET afgenomen door de sportarts.

Profiel 1: Laag belastbaar

Inspanningscapaciteit:
– Kan niet ≥ 10 min aaneengesloten fietsen op laagste wattage.
– Kan geen CPET uitvoeren.

Profiel 2: Matig belastbaar

Inspanningscapaciteit:
– Kan minimaal 10 min aaneengesloten fietsen op laagste wattage.
– CPET kan worden uitgevoerd.

Profiel 3: Goed belastbaar

Inspanningscapaciteit:
– CPET kan worden uitgevoerd.
– Kan minimaal 60 min aaneengesloten fietsen in duurzone 1.