Nabespreking “Werking van het lichaam” en theoretisch kader