Inleiding en doelgroep

Inleiding

Het trainingsprotocol van Rehabilitation after critical illness and hospital discharge – Optimizing Units of nutrition and training (REACH-OUT) is gebaseerd op gepolariseerd trainen. De patiënt met Post Intensive Care Syndroom (PICS) traint 80% laag intensief en 20% hoog intensief van het totale trainingsvolume. Voor dit protocol zijn drie patiëntprofielen gedefinieerd: de laag belastbare, de matig belastbare en de goed belastbare patiënt. Het trainingsvolume is weergegeven bij de FITT-factoren van de matig en goed belastbare patiënt. De patiënt traint onder begeleiding van een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in PICS. Een aantal trainingssessies vinden plaats in de fysiotherapiepraktijk. De rest van de trainingen voert de patiënt zelfstandig (thuis) uit. 

Doelgroep

De doelgroep op wie dit trainingsprotocol van toepassing is, zijn patiënten die tijdens hun Intensive Care (IC)-opname aan de beademing hebben gelegen en doorverwezen zijn naar een (REACH)fysiotherapeut. Het mag niet langer dan een jaar geleden zijn, dat de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen is. Als contra-indicaties voor het doen van intensieve training, aanwezig zijn, dan kan de patiënt dit trainingsprotocol niet volgen.