Steep ramp test

De Steep Ramp Test (SRT) test de maximale inspanning op een geijkte fietsergometer om inzicht te krijgen in de aerobe capaciteit / uithoudingsvermogen. Het is een korte test die bij de meeste deelnemers slechts 2 tot 3 minuten duurt. De belasting wordt tijdens deze test in een korte tijd snel opgevoerd (standaard 25 W per 10 sec.) tot uitputting van de deelnemer. Met het testresultaat kan met een formule een schatting gemaakt van de VO2 max (maximale zuurstofopname) en de Wmax (maximaal inspanningsvermogen) zoals gemeten bij een reguliere maximale inspanningstest.

 Werkwijze

  1. Voorbereiden: laat de deelnemer plaatsnemen op de fiets.
  2. Geef instructie: na de warming-up gaat de deelnemer fietsen met een snelheid tussen de 70-80 omwentelingen per minuut (RPM). Dit geeft een meter op de fiets aan.
  3. Start met de warming-up: 3 minuten onbelast fietsen
  4. Na 3 minuten warming-up: stel het wattage in op 25 Watt
  5. Verhoog het wattage elke 10 seconden met 25 W (bij een programeerbare fiets komt er elke seconde 2,5 Watt bij)
  6. Stop als het aantal omwentelingen van de deelnemer lager is dan 60 per minuut
  7. Noteer het maximaal behaalde wattage tijdens de test (WSteepRamp) en bereken de maximale inspanningscapaciteit (Wmax) en de VO2 max in onderstaande berekeningssheet.

Een voorbeeld

De deelnemer kan bij 300W de snelheid van 60 RPM niet meer volhouden. De test wordt gestaakt en de testuitslag is het hoogst behaalde wattage: 275W.

Voor de berekening van de Wmax en de VO2max kan deze berekeningssheet gebruikt worden. De formules die hierin gebruikt zijn:

Wmax = 0,65 * MSEC (275 in dit geval) – 3,88 = 175

Fysiotherapeuten kunnen nu met deze berekende Wmax het trainingsniveau van een deelnemer bepalen. Zo kan een persoon met een coronaire aandoening bijvoorbeeld het advies krijgen om op 50%-60% van de Wmax te gaan trainen.

Daarnaast kan met deze Vmax de VO2max berekend worden door de volgende formule in te vullen:

VO2max (L/min) = 0,0067 * WmaxSteepRamp + 0,3583

In ons geval: VO2max (L/min) = 0,0067 * 174.9 + 0,3583 = 1.53

MSEC = maximum short exercise capacity
Wmax = maximaal inspanningsvermogen (in W)
VO2max = maximale zuurstofopname

Disclaimer

De inschatting van de VO2piek is een benadering met een grote inschattingsfout bij individuele patiënten. De predictiemarge is +/- 705 ml/min voor de VO2piek en  +/-59W voor de Wmax. De error bij VO2piek leidt ertoe dat de schatting van fitheid bij meer dan de helft van de patiënten meer dan 1MET afwijkt. In onderstaande publicaties is te lezen dat hoewel de betrouwbaarheid van de test hoog is, de longitudinale constructvaliditeit ook nogal te wensen overlaat.

De Steep Ramp Test is vooral geschikt om direct gebruik te maken van de MSEC om het trainingsvoorschrift op te baseren, of als evaluatief instrument, maar niet als diagnostiek. Als een precieze inschatting van VO2piek belangrijk is voor de klinische besluitvorming, dan is een CPET aanbevolen.