Shuttle walk test

De Shuttle Walk Test is een maximale inspanning test die gebruikt kan worden om de functionele capaciteit of inspanningstolerantie van personen te bepalen. De test is gebaseerd op de Shuttle Run Test en voornamelijk ontwikkeld voor personen met cardiale problematiek en COPD. 

De testpersoon wandelt heen en weer over een traject van 10 meter. Geluidssignalen geven het tempo aan. De gestandaardiseerde wandelsnelheid wordt elke minuut verhoogd door het interval tussen de geluidssignalen te verkorten. Hoe langer de persoon de test volhoudt, hoe beter het uithoudingsvermogen is.

Uitkomstmaat is de gelopen afstand in meters. De test wordt beëindigd als de snelheid niet kan worden volgehouden of als er een te hoge hartfrequentie wordt bereikt. Een verschil van 50 meter zal moeten worden bereikt, om er zeker van te zijn dat de behandeling effect heeft gehad en er niet sprake is van een toevallige variatie van de herhalende metingen.