De NVD-scriptieprijs 2022 is gewonnen door Simone van Beek en Gijs Meijer voor hun onderzoek naar een passende impedantieformule voor 55plussers met overgewicht of obesitas.

De jury was onder de indruk van de grote dataset en de zorgvuldigheid waarmee de data-analyses waren gedaan. Er is een nieuw model opgesteld om vetvrije massa te schatten op basis van bio-impedantiemetingen en dat model is gevalideerd met een deel van de data uit de dataset. “Goed gebruik van Bland-Altman grafieken!”, voegt juryvoorzitter Nicole de Roos eraan toe.

Simone en Gijs deden dit onderzoek als afstudeerstage voor de opleiding Voeding & Dietetiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze zijn begeleid door dr. Amely Verreijen, Carliene van Dronkelaar Msc en dr.ir. Hinke Kruizenga.

In onderstaande poster geven ze een overzicht van de belangrijkste resultaten.

 

De criteria voor een goede formule zijn beschreven in Zakboek Dietetiek (p61)

– correlatiecoefficient (R) > 0,9

– Verklaarde variantie (R2) > 0,8

– De standaard fout moet klein zijn (1,5-2,5 kg)

– De absolute meetfout (bias) moet zo klein mogelijk zijn (0,0-1,8 kg)