SARC-F vragenlijst

Strength, Assistance in walking, Rise from a chair, Climb stairs, Falls

SARC-F

Screening op het risico op sarcopenie gaat vooraf aan diagnostiek van sarcopenie. Daarvoor wordt deze SARC-F vragenlijst geadviseerd. De vragenlijst kan de patiënt samen met een zorgverlener of zelf invullen. De antwoorden zijn gebaseerd op de perceptie van de patiënt van zijn of haar beperkingen in kracht, loopvaardigheid, opstaan uit een stoel, traplopen en ervaringen met vallen.

Bij een populatie met een hoge prevalentie sarcopenie, zoals de geriatrische revalidatie, kan de screeningsstap overgeslagen worden en kan er gelijk worden gemeten. De diagnostische waarde van SARC-F, met name de specificiteit, is in deze populatie fors minder.

Interpretatie van de uitkomst


Een score van 4 of meer punten staat voor een hoog risico op sarcopenie.