Voeding & beweging bij nierziekten

Nierpatiënten hebben een kwetsbare voedingstoestand, die naarmate de ziekte progressief verloopt vaak verder verslechterd.  Nierfalen en nierfunctie vervangende therapie hebben een negatief effect op de voedingstoestand. Dit kan zich uiten in het verlies van spiermassa, verlies fysieke functionaliteit, verminderde zelfredzaamheid, lagere kwaliteit van leven en hogere mortaliteit.

Voeding en beweging zijn essentiële onderdelen van de behandeling. Bij een optimale combinatie van voeding en beweging lijkt het positieve effect op de voedingstoestand en fysiek functioneren het grootst.

Het onderzoek

In dit beschrijvende multicenter onderzoek brengen we de voedingsinname van Nederlandse hemodialyse patiënten in kaart.

Daarnaast onderzoeken we op een systematische manier de wetenschappelijke literatuur om overzicht te krijgen in wat er wel en niet bekend is over de effectiviteit van een gecombineerde voeding- en beweeginterventie bij nierpatiënten.

Met deze kennis over de stand van zaken in de zorgpraktijk en de medische wetenschap gaan we een projectvoorstel schrijven om de voeding- en beweegzorg voor nierpatienten te verbeteren.

Projectdoelstellingen

  • Inzicht krijgen in macro- en micronutriënten inname van hemodialysepatiënten
  • Inzicht krijgen in de effectiviteit van voeding- en beweeginterventies bij nierpatiënten
  • Formeren van (inter)nationaal netwerk van professionals en wetenschappers die zich focussen op rol van voeding en beweging bij nierziekten.
  • Het schrijven van een nieuw projectvoorstel om de gecombineerde voeding- en beweging behandeling voor nierpatienten te verbeteren.

Methode

Een landelijke multicenter studie met 25-30 deelnemende dialyse centra verspreid over Nederland.

Tijdlijn

2020: opzetten van het landelijke multicenter beschrijvende onderzoek

2021: Multicenter beschrijvend onderzoek

2022: Systematic review naar effectiviteit van voeding- en beweeginterventies bij nierpatiënten

2023: Publicatie resultaten en schrijven van het vervolg projectvoorstel

Het onderzoeksteam

Manon de Geus

Manon de Geus

diëtist en onderzoeker

Hogeschool van Amsterdam

Wesley Visser

Wesley Visser

diëtist nefrologie en onderzoeker

Erasmus MC

Manouk Dam MSc

Manouk Dam MSc

diëtist nefrologie en onderzoeker

Amsterdam UMC

dr.ir. Hinke Kruizenga

dr.ir. Hinke Kruizenga

diëtist-onderzoeker n coördinator van Voeding & Beweging NU

Amsterdam UMC, HvA

dr. Karin Ipema

dr. Karin Ipema

diëtist nefrologie en onderzoeker

UMCG

Evelien de Cuyper

Evelien de Cuyper

diëtist nefrologie

Amphia ziekenhuis

Anneke Mik - van Egmond

Anneke Mik - van Egmond

diëtist nefrologie

Erasmus MC

Deelnemende medische centra

Uitgevoerd door

Uitgevoerd door

Gefinancierd door