TULIP – TransmUraL Integrated allied healthcare Pathway

Het TULIP project is een 4-jarig project, gestart in 2023 wat zich richt op de transitie van ziekenhuis naar huis voor patiënten na een complexe ziekenhuisopname. Patiënten in de overgangsfase van ziekenhuis naar huis hebben een groot risico op onvolledig herstel door het ontbreken van continuïteit van zorg en interprofessionele afstemming. De paramedische zorgbehoefte na ontslag wordt vaak onvoldoende geïnventariseerd, en de afstemming en samenwerking in de eerstelijn ontbreekt vaak. Dit project ontwikkelt een geïntegreerd transmuraal paramedisch zorgpad voor patiënten met een paramedische herstelzorgbehoefte na complexe ziekenhuisopname.

Doel

Het optimaliseren van de transitie van ziekenhuis naar huis voor patiënten met een paramedische herstelzorgbehoefte na een complexe ziekenhuisopname.

  Het onderzoeksteam

  Juul van Grootel MSc

  Juul van Grootel MSc

  Promovendus

  Amsterdam UMC

  Romain Collet MSc

  Romain Collet MSc

  Promovendus

  Amsterdam UMC

  dr. Marike van der Schaaf

  dr. Marike van der Schaaf

  Promotor

  Bijzonder lector revalidatie in de acute zorg en senior onderzoeker, HvA en Amsterdam UMC

  prof.dr. Raymond Ostelo

  prof.dr. Raymond Ostelo

  Promotor

  Hoogleraar evidence based fysiotherapie, Vrije Universiteit

  dr. Marike van der Leeden

  dr. Marike van der Leeden

  co-promotor

  senior onderzoeker Amsterdam UMC en Reade

  Edwin Geleijn

  Edwin Geleijn

  fysiotherapeut en zorginnovator

  Amsterdam UMC

  dr. Hanneke van Dongen

  dr. Hanneke van Dongen

  onderzoeker economische evaluaties

  Vrije Universiteit

  dr. Suzanne Wiertsema

  dr. Suzanne Wiertsema

  fysiotherapeut - onderzoeker

  Amsterdam UMC

  Publicaties

  Uitgevoerd door

  Gefinancierd door