Evaluatie van de cultuursensitieve leefstijlinterventie Simpel Fit!

Overgewicht komt relatief vaker voor bij gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES) en migratieachtergrond. Simpel Fit! is een erkende interventie om overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar tegen te gaan en bereikt met zijn cultuursensitieve aanpak doelgroepen met verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele achtergronden.
In de afgelopen jaren is Simpel Fit! toegepast in de praktijk en zijn er verschillende versies bij verschillende doelgroepen ontstaan. Een nieuwe evaluatie van de effecticiteit is noodzakelijk. De bestaande evaluatie-instrumenten blijken in de praktijk te talig en tijdrovend en doen daarmee geen recht aan de doelgroep van ouders met een lage SES en migratieachtergrond. Zorgverleners vragen om strategieën en tools om de interventie op een cultuursensitieve wijze te evalueren.

Doel

Het doel van dit onderzoeksproject is om de Simpel Fit! interventie op een cultuursensitieve wijze te evalueren. Het betreft zowel een proces- als een effectevaluatie, waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden voor de doorontwikkeling van de interventie. Daarnaast brengt de evaluatie inzicht in de generieke werkzame elementen van cultuursensitief werken, dat als raamwerk kan dienen voor de aanpassing van interventies aan verschillende doelgroepen.

Start project: april 2022

 

Het onderzoeksteam

dr.ir. Martinette Streppel

dr.ir. Martinette Streppel

Senior onderzoeker en docent

prof.dr.ir. Peter Weijs

prof.dr.ir. Peter Weijs

Promotor

Hoogleraar en lector Voeding & Beweging bij Amsterdam UMC en de HvA

Meryem Gündüz

Meryem Gündüz

Onderzoeker

Sandra Mul

Sandra Mul

onderzoeker

dr. Yvon Booij

dr. Yvon Booij

Senior onderzoeker en docent

prof.dr. Ruben Fukkink

prof.dr. Ruben Fukkink

hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind

HvA en UvA

dr. Marloes van Verseveld

dr. Marloes van Verseveld

onderzoeker

Partners

  • GGD NOG (GGD Noord- en Oost-Gelderland)
  • Sipi (Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie)
  • Pharos
  • NJi (Nederlands Jeugdinstituut)
  • NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)
  • GGD Amsterdam
  • Ouder- en Kindteams (OKT)

Publicaties

Uitgevoerd door

Gefinancierd door