Evaluatie van de cultuursensitieve leefstijlinterventie Simpel Fit!

Simpel Fit! is een erkende interventie om overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar tegen te gaan en bereikt met zijn cultuursensitieve aanpak doelgroepen met verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele achtergronden.

In de afgelopen jaren is Simpel Fit! toegepast in de praktijk en zijn er verschillende versies bij verschillende doelgroepen ingezet. Een nieuwe evaluatie van de effectiviteit is noodzakelijk. De bestaande evaluatie-instrumenten blijken in de praktijk te talig en tijdrovend en doen daarmee geen recht aan de doelgroep van ouders met een lage SES en migratieachtergrond en de cultuursensitiviteit van de interventie zelf. De uitvoerende professionals vragen om betere meetmethoden en -instrumenten om de interventie op een cultuursensitieve wijze te evalueren.

Doel

Het doel van dit onderzoeksproject is om de Simpel Fit! interventie op een cultuursensitieve wijze te evalueren. Het betreft zowel een proces- als een effectevaluatie, waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden voor de doorontwikkeling van de interventie. Daarnaast levert het een blauwdruk van de interventie op dat als raamwerk kan dienen voor de aanpassing van leefstijlinterventies aan verschillende culturele doelgroepen.

Verwachte resultaten/producten

 • Blauwdruk van de Simpel Fit! interventie waarmee de interventie in de toekomst makkelijker aangepast kan worden voor andere groepen moeders
 • Nieuw meetinstrument dat beter past bij de cultuursensitiviteit van de Simpel Fit! interventie
 • Procesevaluatie en eerste aanwijzingen voor effectiviteit van de Simpel Fit! interventie

 

Tijdslijn

April – december ‘22:

  • Ontwikkeling blauwdruk van de Simpel Fit! interventie
  • Ontwikkeling nieuw cultuursensitief meetinstrument

Januari – december ‘23:

  • Effect- en procesevaluatie bij lopende Simpel Fit! cursussen

Januari – april ’24:

  • Data analyse en afronding project

Het onderzoeksteam

dr.ir. Martinette Streppel

dr.ir. Martinette Streppel

Senior onderzoeker en docent

prof.dr.ir. Peter Weijs

prof.dr.ir. Peter Weijs

Promotor

Hoogleraar en lector Voeding & Beweging bij Amsterdam UMC en de HvA

Meryem Gündüz

Meryem Gündüz

Onderzoeker

Sandra Mul

Sandra Mul

onderzoeker

dr. Yvon Booij

dr. Yvon Booij

Senior onderzoeker en docent

prof.dr. Ruben Fukkink

prof.dr. Ruben Fukkink

hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind

HvA en UvA

dr. Minke Eilander

dr. Minke Eilander

docent en postdoc-onderzoeker

Partners

 • GGD NOG (GGD Noord- en Oost-Gelderland)
 • Sipi (Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie)
 • Pharos
 • NJi (Nederlands Jeugdinstituut)
 • NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)
 • GGD Amsterdam
 • Ouder- en Kindteams (OKT)

Publicaties

Uitgevoerd door

Gefinancierd door