Samen beter worden met AI

Hoe kan innovatieve zorgtechnologie zorgprofessionals ondersteunen bij het interprofessioneel samenwerken en het optimaliseren van de fysiotherapie en diëtetiek behandeling na oncologische chirurgie?

In het project van Samen beter worden met AI, wordt onderzocht hoe innovatieve zorgtechnologie zorgprofessionals kan ondersteunen bij het samenwerken en het optimaliseren van de fysiotherapie en diëtetiek behandeling na oncologische chirurgie.

Dit project is een vervolg op het OPRAH project (Optimal Physical Recovery After Hospitalization) In OPRAH wordt bij patienten die een oncologische buikoperatie hebben ondergaan na de operatie een voeding- en beweegbehandeling aangeboden. De patient en de zorgverleners gebruiken de Atris app om te volgen of de behandeldoelen worden gehaald en om met elkaar te communiceren. Het doel is om de patient meer zelfregie te geven en op meerdere manieren te kunnen coachen en communiceren. De voeding- en bewegbehandeling is zo meer geintegreerd.

In dit project worden de gebruikservaringen van zowel te professionals als de patiënten geevalueerd om de zorg te kunnen verbeteren, verduurzamen en meer op maat maken. De resultaten worden geimplementeerd in de zorgpraktijk en het onderwijs.

Doelen van Samen beter met AI:

 • Het herstelprogramma voor patienten na oncologische chirurgie optimaliseren
 • Meer zorg op maat
 • De huidige en toekomstige zorgprofessionals voorbereiden op de zorg van de toekomst.

Werkpakketten

Werkpakket 1

Dit werkpakket richt zich op het onderzoeken van toepassingsmogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde voorspelmodellen. Hiervoor combineren wij data over beweging (duur en intensiteit van) en voeding (eiwitinname) uit de haalbaarheidsstudie van OPRAH 1 (n=20) en OPRAH 1 (n=160) voorafgaand aan de operatie en gedurende het herstel daarna. Daarnaast onderzoeken we in WP1 de mogelijkheden om centrale dataverzameling over het herstel van patiënten met kanker die een grote operatie ondergaan, mogelijk te maken en zetten we hiervoor een duurzame database op.

Werkpakket 2

Het integreren van bestaande kennis over de optimale combinatie van voeding (met een focus op eiwit) en bewegen bij oncologische patiënten, en deze kennis vertalen naar handvatten voor de praktijk van fysiotherapeuten en diëtisten. Daarnaast onderzoeken wij gebruikerservaringen ervaringen met coaching, interprofessionele samenwerking, triggers en feedback binnen het OPRAH herstelprogramma en inventariseren we de wensen en behoeften van de professionals t.a.v. samenwerking en communicatie.

Werkpakket 3

Het ontwikkelen en testen van OPRAH 2.0 met de kennis uit WP 1 en WP2.

Werkpakket 4

Kenniscirculatie, doorwerking in onderwijs en praktijk en disseminatie richting professionals, onderwijs en onderzoek. Met als doel om de huidige en toekomstige zorgprofessionals op te leiden om AI te gebruiken binnen de gezondheidszorg. Hierbij is het van belang dat professionals leren welke data ze, hoe kunnen inzetten bij de ontwikkeling en interpretatie van algoritmes.

Methode

 • Analyse van data uit de OPRAH app
 • Interviews met zorgprofessionals en patiënten
 • Expertmeetings

  Verwachte resultaten

  • Slimmer gebruik maken van ‘big data’ rondom voeding en beweging van patiënten drie maanden na oncologische chirurgie.
  • Algoritmes om de behandeling bij patiënten met kanker na operatie te verbeteren.
  • Interprofessioneel samenwerken tussen fysiotherapeut en diëtist versterken.
  • OPRAH 2.0
  • Onderwijs ontwikkeling voor huidige zorgprofessionals en de zorgprofessionals van de toekomst gericht op voeding en beweging en eHealth.

  Deel je visie in een focusgroep voor fysiotherapeuten en dietisten in mei / juni 2024

  Hoe kan kennis over de optimale combinatie van voeding (met een focus op eiwit) en bewegen worden vertaald naar handvatten voor de eerstelijns praktijk van fysiotherapeuten en diëtisten bij de behandeling van patiënten na oncologische chirurgie?

  In de revalidatie is voor een optimaal herstel van spiermassa zowel het moment van eiwitinname als de hoeveelheid en het type eiwit van belang, afgestemd op de mate, intensiteit, vorm en het patroon van bewegen. Nu wordt voeding en beweging vaak nog als losse onderdelen gezien. Daarom willen wij binnen deze focusgroepen eerstelijns diëtisten en fysiotherapeuten samenbrengen om te discussiëren over de voeding- en beweegbehandeling.

  Procedure

  De focusgroepen zullen bestaan uit zes tot tien zorgprofessionals (eerstelijns fysiotherapeuten en diëtisten) en worden geleid door een van de onderzoekers.  De focusgroep duurt circa 90 minuten en vindt plaats op de Hogeschool van Amsterdam locatie Nicolas Tulphuis. Binnen twee weken na de focusgroep ontvang je het transcript en de narratieve samenvatting om te controleren, wat maximaal 15 minuten in beslag zal nemen.

  Wanneer?

  De focusgroepen zullen plaatsvinden tussen medio mei 2024 en medio juni 2024 van 16.00-18.00 uur. Je beschikbaarheid kan je invullen op het aanmeldformulier. De vergoeding voor deelname is €150,-.  

  Eerste resultaten (gepresenteerd op het jaarlijks symposium van Amsterdam Movement Sciences op 14 maart 2024)

  Het onderzoeksteam

  Charlotte van Westerhuis MSc

  Charlotte van Westerhuis MSc

  promovendus, docent-onderzoeker

  dr. Marike van der Schaaf

  dr. Marike van der Schaaf

  Lector Revalidatie in de acute zorg, HvA en senior-onderzoeker afdeling Revalidatiegeneeskunde, Amsterdam UMC

  dr. Marike van der Leeden

  dr. Marike van der Leeden

  Senior onderzoeker, afdeling revalidatiegeneeskunde, Amsterdam UMC

  dr.ir. Hinke Kruizenga

  dr.ir. Hinke Kruizenga

  Diëtist-onderzoeker in het Amsterdam UMC en de HvA en coordinator van het expertisecentrum Voeding & Beweging

  dr. Maarten van Egmond

  dr. Maarten van Egmond

  Hogeschool hoofddocent fysiotherapie

  verantwoordelijk voor de verbinding tussen praktijkgericht onderzoek en onderwijs.

  dr. Jesse Aarden

  dr. Jesse Aarden

  docent-onderzoeker HvA

  verantwoordelijk voor het Smart Health and Vitality Lab, onderdeel van het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence van de HvA van Amsterdam. 

  Marijke de Leeuwerk MSc

  Marijke de Leeuwerk MSc

  fysiotherapeut - onderzoeker

  Promovendus van het OPRAH project

  Marwan el Morabet

  Marwan el Morabet

  docent-onderzoeker

  Wil je meedenken?

  Voor dit project zijn wij benieuwd naar jouw ervaringen als zorgprofessional of onderzoeker op het gebied van voeding, beweging en/of eHealth bij oncologische patiënten. Wil jij met ons meedenken om de zorg van de toekomst hierop voor te bereiden? Neem dan via onderstaande knop contact met ons op!

  Uitgevoerd door

  Gefinancierd door