Radices

Patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker hebben ondanks recente verbeteringen van de behandeling in de tweedelijns palliatieve zorg, een toenemende verslechterende kwaliteit van leven tijdens deze fase. Mogelijk omkeerbare oorzaken die verband houden met deze verslechterende kwaliteit van leven zijn verminderende spiermassa, fysieke capaciteit en matige of slechte voedingstoestand. Daarnaast zijn slokdarm- en maagkankerpatiënten vaak ondervoed. Een juist voedingsaanbod- en juiste inname zijn echter essentieel voor optimale trainingsresultaten. Met name eiwit is belangrijk als bouwsteen voor de spieren en essentieel tijdens krachttraining.

 

Doel

Onderzoeken wat de effecten zijn van een gecombineerde fysieke trainings- en voedingsinterventie bij patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker.

Projectdoelstellingen

  • Verbeteren van kwaliteit van leven en fysieke fitheid door middel van een trainingsprogramma
  • Verbeteren van voedingsaanbod- en inname gericht op adequate inname van energie en eiwit, ondersteunend aan het trainingsprogramma
  • Het behouden of verbeteren van de voedingstoestand door behoud of optimaliseren van gewicht, BMI, spiermassa en spierkracht
  • Inzicht verkrijgen in de effecten van de interventie op de toxiciteit van tweedelijns behandeling en (ziektevrije) overleving.

Methode

De doelstelling wordt getoetst middels een multicenter gerandomiseerd gecontroleerde studie. In totaal zullen 196 patiënten worden geïncludeerd en gerandomiseerd over twee groepen:

  • Interventie: Deelnemers participeren gedurende 12 weken aan een gecombineerd voedings- en beweegprogramma onder begeleiding van een diëtist en fysiotherapeut en ondersteund door een beweegmeter.
  • Controle: Deelnemers krijgen een kort advies over fysieke activiteit en een beweegmeter.

Tijdlijn

  • 2023: Ontwikkeling onderzoeksprotocol en goedkeuring METC

  • 2023: Start randomised controlled trial

Verwachte resultaten

We verwachten dat de interventie een positief effect zal hebben op de algehele gezondheid van deelnemers.

Het onderzoeksteam

prof. dr. Hanneke van Laarhoven

prof. dr. Hanneke van Laarhoven

promotor

Hoogleraar translationele medische oncologie, hoofd medische oncologie bij het Amsterdam UMC

prof. dr. Anne May

prof. dr. Anne May

promotor

Hoogleraar klinische epidemiologie van het leven met en na kanker bij het Julius Centrum, UMC Utrecht

dr.ir. Nicolette Wierdsma

dr.ir. Nicolette Wierdsma

co-promotor

diëtist-onderzoeker, Amsterdam UMC

dr. Anouk Hiensch

dr. Anouk Hiensch

co-promotor

Assistent professor bij het Julius Centrum, UMC Utrecht

Aniek Bonhof MSc

Aniek Bonhof MSc

promovendus

Arts-opnderzoeker bij het Julius Centrum, UMC Utrecht. contact: radicesstudie@umcutrecht.nl

Uitgevoerd door

Gefinancierd door