PROVE

Ondervoeding komt vaker voor in Nederland dan veel mensen denken, vooral bij zieken en ouderen. Naar schatting is 1 op de 6 patiënten in het ziekenhuis en 1 op de 12 ouderen in de thuissituatie ondervoed. Bij ondervoeding is er sprake van een tekort aan energie, eiwit en/of andere voedingsstoffen. Ondervoeding heeft vervelende gevolgen, zoals vermoeidheid, een verminderde afweer en een verminderde kwaliteit van leven. Als gevolg van ondervoeding neemt ook de kans op complicaties van een behandeling bij ziekte toe en neemt het vermogen om een eventuele behandelingen goed te kunnen doorstaan af.

De behandeling van ondervoeding bestaat onder andere uit eiwit- en energierijke voeding. Helaas zijn er nog weinig eiwit- en energieverrijkte producten op plantaardige basis. Dit maakt het moeilijker om voldoende eiwit en energie te eten bij een (overwegend) plantaardige voeding wanneer er sprake is van (risico op) ondervoeding.

Doelstelling

Om dit te veranderen is het PROVE project gestart. PROVE staat voor PROtein enriched VEgan products to fight malnutrition (eiwitverrijkte plantaardige producten tegen ondervoeding). Het doel van dit onderzoeksproject is om het assortiment aan plantaardige eiwit- en energieverrijkte producten uit te breiden, door één of meerdere producten te ontwikkelen die aansluiten op de wensen van mensen met (risico op) ondervoeding. Daarom willen we mensen met (risico op) ondervoeding interviewen over aan welke eisen een plantaardig eiwit- en energieverrijkt product moet voldoen.

Tijdlijn

Begin 2025 zullen de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd worden. 

 

Meedoen aan Prove?

Criteria zijn:

Volwassenen (18+ jaar) die:

  • op dit moment ziek zijn: bijvoorbeeld mensen met kanker, mensen die een grote operatie (hebben) ondergaan, of mensen met een aandoening van de longen of het maagdarmstelsel;
  • (risico op) ondervoeding hebben.

 

Risico op ondervoeding of ondervoeding kunt u bij uzelf herkennen aan één of meer van de volgende punten:

  • U bent onbedoeld afgevallen of u merkt dat u kleren ruimer zijn gaan zitten
  • Uw kracht, conditie en/of spieren zijn verminderd
  • U kunt minder eten dan gebruikelijk
  • U hebt minder zin in eten
  • U hebt een laag gewicht of u vindt uzelf mager

Contactinformatie

Als u belangstelling heeft voor het interview kunt u contact opnemen met Nathalie Gorter (onderzoeker bij het PROVE project), door een mail te sturen naar n.gorter@pl.hanze.nl onder vermelding van uw belangstelling voor het interview. U ontvangt hierna een mail met meer informatie over het PROVE project en het interview.

Uitgevoerd door

Gefinancierd door