ProMuscle in de praktijk

ProMuscle is de gecombineerde leefstijlinterventie voor 65-plussers die spierkrachttraining combineert met het verhogen van de dagelijkse eiwitinname.

Doel

Het doel van ProMuscle is het bijdragen aan behoud van zelfredzaamheid, het verbeteren van fysiek functioneren en het laten toenemen van spierkracht en spiermassa van 65-plussers.

Doelgroep

ProMuscle richt zich op (thuis)wonende 65-plussers die hun spierkracht en mobiliteit willen verbeteren of behouden.

Achtergrond

Het programma ProMuscle is in 2008 ontwikkeld door onderzoekers op de Wageningen Universiteit. In dit eerste onderzoek werd op de universiteit aangetoond dat de combinatie krachttraining en een verhoogde eiwitinname leidt tot een verbeterde spierkracht en spiermassa. In de daaropvolgende jaren is het programma doorontwikkeld in samenspraak met fysiotherapeuten, diëtisten en 65-plussers. Hierdoor sluit het programma goed aan bij de werkwijze van professionals en bij de wensen van deelnemers. Tussen 2016 en 2019 is het ProMuscle in de Praktijk programma verder ontwikkeld. Er werd onderzoek gedaan naar de effecten van het programma in vijf gemeenten in Nederland: Apeldoorn, Epe, Ermelo/Putten, Harderwijk en Ede. Aan dit grootschalige onderzoek deden 168 65-plussers mee. Deelnemers behaalden goede resultaten. Ze verbeterden hun spierkracht, spiermassa en fysiek functioneren. We blijven onderzoek doen, zo wordt ProMuscle continue verbeterd.

Uitvoering

ProMuscle is een 12 weken durend programma. Tijdens het programma volgen ouderen 2 keer per week progressieve spierkrachttraining in groepsverband onder begeleiding van een gekwalificeerde ProMuscle trainer. Daarnaast heeft iedere deelnemer drie persoonlijke consulten met een diëtist om, met adviezen op maat, de eiwitinname te verhogen naar 25 gram per maaltijd.

ProMuscle is niet alleen gericht op verandering op de korte termijn, maar juist ook op de lange termijn. Tijdens en na de eerste 12 weken worden ouderen gestimuleerd en begeleid om de gezonde leefstijl vol te houden. Ze kunnen hierbij doorstromen naar een ander passend beweegaanbod of blijven training in de huidige vorm. Er vinden terugkommomenten plaats met de diëtist in de vorm van een voedingsworkshop of eventueel een individuele check-up.

Tijdlijn

Gedurende meer dan 10 jaar is ProMuscle doorontwikkeld naar ProMuscle in de Praktijk, een interventie die past in de dagelijkse praktijk. ProMuscle is met goede aanwijzingen voor effectiviteit opgenomen in de database gezond leven van het RIVM. In de PUMP-fit studie wordt momenteel onderzocht hoe ProMuscle succesvol onderdeel kan worden van de dagelijkse zorg.

Partners