ProMIO

Een krachtig leefstijlprogramma voor migranten-ouderen

Achtergrond

Niet-westerse migrantenouderen hebben een slechtere gezondheid in vergelijking met autochtone Nederlandse ouderen en hebben vaak al eerder te maken met chronische ziekten als diabetes type 2, obesitas en hart-en-vaatziekten. Een belangrijke oorzaak hiervoor is sarcopenie; het verlies van spierkracht, spiermassa en fysiek functioneren bij veroudering. Zowel bewegen als voeding spelen een belangrijke rol in het voorkomen van sarcopenie. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie van trainen en een adequate inname van eiwitten effectief is om het verlies van spiermassa en fysiek functioneren tegen te gaan. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam.

 

 

Doel

Het onderzoeken van de effectiviteit van de ProMIO interventie op fysiek functioneren, eiwitinname, beweeggedrag, spiermassa, spierkracht en kosteneffectiviteit bij migranten-ouderen (Surinaams, Turks en Marokkaans, 55+).

Projectdoelstellingen

De interventie beoogd de volgende gedragsdoelen bij de doelgroep te bereiken:

  • Voldoen aan de World Health Organisation (WHO) beweegrichtlijn voor ouderen:
    • Ten minste 150-300 minuten per week matige tot intensieve beweging, zoals wandelen
    • Twee keer per week krachttraining gecombineerd met balans en flexibiliteitsoefeningen
  • 1.2 gram eiwit per maaltijdmoment (25-30 gram)

Op basis van eerder onderzoek verwachten we dat met het behalen van deze gedragsdoelen het fysiek functioneren, spierkracht en spiermassa zullen verbeteren. ProMIO 2.0 beoogd de (kosten-)effectiviteit van de nieuwe interventie te onderzoeken middels een randomized controlled trial (RCT)

Uitvoering

De interventie duurt in totaal 12 maanden en wordt in zijn geheel aangeboden door eerstelijns fysiotherapeuten en diëtisten. De fysiotherapeuten bieden een multicomponent beweeginterventie (MCE) aan (bestaande uit kracht, duur en balans) en begeleiden de ouderen om te voldoen aan de WHO beweegrichtlijn. De diëtisten begeleiden de ouderen om aan een adequate hoeveelheid en timing van eiwitten te komen. De professionals worden getraind en krijgen toegang tot verscheidene materialen om de interventie goed uit te kunnen voeren (denk aan posters, filmpjes, voorlichtingsmaterialen). De interventie is gepersonaliseerd en wordt afgestemd op het niveau en de behoefte van elke deelnemer.

Tijdlijn

  • september 2021: start RCT studie
  • 2023: publicatie resultaten

Het onderzoeksteam

prof.dr.ir. Peter Weijs

prof.dr.ir. Peter Weijs

Hoogleraar en lector Voeding & Beweging

Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam

dr.ir. Michael Tieland

dr.ir. Michael Tieland

Projectleider

Hogeschool van Amsterdam

Jantine van den Helder

Jantine van den Helder

projectcoördinator

Hogeschool van Amsterdam

Mieke Holwerda MSc

Mieke Holwerda MSc

Onderzoeker

Hogeschool van Amsterdam

Halime Ozturk

Halime Ozturk

Onderzoeker en docent

Hogeschool van Amsterdam

Sterker in je lijf, uitleg over het belang van voeding en beweging bij veroudering en ziekte.

De video is ook beschikbaar in het Turks en Arabisch.

Trainen in de thuissituatie.

Hoe kies je eiwitrijke produkten in de supermarkt?

Deze video is ook beschikbaar in het Turks.

Publicaties

Uitgevoerd door

Gefinancierd door