ProIntens

Ondervoeding van oudere patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname blijft een erkend zorgprobleem, ondanks alle inspanningen van diëtisten en andere professionals. Binnen het project ProIntens ontwikkelen onderzoekers het Zorgpad Intensieve Diëtetiek (ZID) met als doel de eiwitinname en het fysiek functioneren van oudere ziekenhuispatiënten te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Hogeschool van Amsterdam.

Doel

Ontwikkeling en toetsen van een Zorgpad Intensieve Diëtetiek (ZID) (intensieve voedings- en dieetzorg in combinatie met een bewegingsinterventie) met als doel de eiwitinname en het fysiek functioneren van ondervoede ouderen te verbeteren tijdens een ziekenhuisopname en in de thuissituatie.

Projectdoelstellingen

 • Verbeteren van de diëtetiek in de hele keten.
 • Verbeteren van de eiwitinname van ouderen in het ziekenhuis en de thuissituatie door de ontwikkeling van het ZID en duurzame implementatie ervan in de deelnemende ziekenhuizen en in de eerste lijn.
 • Optimaliseren van de communicatie en samenwerking van diëtisten met verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen binnen het zorgpad.
 • Inzicht verkrijgen in heropnames, valincidentie, mortaliteit, zorgkosten en de kwaliteit van leven van ouderen.
 • Delen van de nieuwste inzichten en kennis via de landelijke beroepsvereniging en distributiekanalen en het landelijk beschikbaar stellen van de gemaakte protocollen.

Methode

Een multicenter studie met gefaseerde implementatie van ZID op 15 ziekenhuisafdelingen. De deelnemende afdelingen zijn geriatrie, interne geneeskunde, gastro-enterologie en cardiologie.

Tijdlijn

 • 2018: focusgroepen en analyse
 • 2019: ontwikkeling onderzoeksprotocol
 • 2020: start randomised controlled trial
 • 2023: publicatie resultaten

Verwachte resultaten

De inzet van ZID is het bespoedigen van het herstel van patiënten en daarmee ook:

 • Een kortere opnameduur
 • Minder heropnames
 • Verbeterde kwaliteit van leven
 • Lagere mortaliteit

Het onderzoeksteam

Partners

prof.dr.ir. Peter Weijs

prof.dr.ir. Peter Weijs

Projectleider / promotor

Hoogleraar en lector Voeding & Beweging bij Amsterdam UMC en de HvA

dr.ir. Michael Tieland

dr.ir. Michael Tieland

co-promotor

Senior onderzoeker en hoofddocent aan de Hogeschool van Amsterdam

dr.ir. Hinke Kruizenga

dr.ir. Hinke Kruizenga

co-promotor

Diëtist-onderzoeker in het Amsterdam UMC en coordinator van het expertisecentrum Voeding & Beweging

ir. Carliene van Dronkelaar

ir. Carliene van Dronkelaar

promovendus

diëtist-onderzoeker – lees meer

Contact: prointens@hva.nl of 06-211 55 121

Uitgevoerd door

Gefinancierd door