ProIntens

In het ziekenhuis is goed eten en bewegen zeer moeilijk door een verminderde eetlust, smaakveranderingen, misselijkheid, vermoeidheid, inactiviteit en pijn. Dit leidt tot fors en snel verlies van spieren van ongeveer 1 kg per week. Er is een lange intensieve revalidatie nodig om dit spier- en krachtverlies te herstellen. Vaak is dat niet haalbaar en resulteert een ziekenhuisopname in een blijvende verslechtering van de kracht en functionaliteit. Dit kan deels voorkomen worden door een tijdige geïntegreerde voeding- en beweegbehandeling.

Doel

Ontwikkeling en toetsen van een Zorgpad Intensieve Diëtetiek (ZID) met als doel de eiwitinname en het fysiek functioneren van ondervoede ouderen te verbeteren tijdens een ziekenhuisopname en in de thuissituatie.

Beoogde impact: behoud van spiermassa, kracht, functionaliteit en conditie tijdens en na de ziekenhuisopname.

Projectdoelstellingen

 • Verbeteren van de diëtetiek in de hele keten.
 • Verbeteren van de eiwitinname van ouderen in het ziekenhuis en de thuissituatie door de ontwikkeling van het ZID en duurzame implementatie ervan in de deelnemende ziekenhuizen en in de eerste lijn.
 • Optimaliseren van de communicatie en samenwerking van diëtisten met verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen binnen het zorgpad.
 • Inzicht verkrijgen in heropnames, valincidentie, mortaliteit, zorgkosten en de kwaliteit van leven van ouderen.
 • Delen van de nieuwste inzichten en kennis via de landelijke beroepsvereniging en distributiekanalen en het landelijk beschikbaar stellen van de gemaakte protocollen.

Methode

Een multicenter studie met gefaseerde implementatie van ZID op 15 ziekenhuisafdelingen. De deelnemende afdelingen zijn geriatrie, interne geneeskunde, gastro-enterologie en cardiologie.

Tijdlijn

 • 2018: focusgroepen en analyse
 • 2019: ontwikkeling onderzoeksprotocol
 • 2020: start randomised controlled trial
 • 2023: publicatie resultaten

  ProIntens materialen

  Het onderzoeksteam

  ir. Carliene van Dronkelaar

  ir. Carliene van Dronkelaar

  promovendus

  diëtist-onderzoeker – lees meer

  Contact: prointens@hva.nl of 06-211 55 121

  dr.ir. Hinke Kruizenga

  dr.ir. Hinke Kruizenga

  co-promotor

  Diëtist-onderzoeker in het Amsterdam UMC en coordinator van het expertisecentrum Voeding & Beweging

  dr.ir. Michael Tieland

  dr.ir. Michael Tieland

  co-promotor

  Senior onderzoeker en hoofddocent aan de Hogeschool van Amsterdam

  prof.dr.ir. Peter Weijs

  prof.dr.ir. Peter Weijs

  Projectleider / promotor

  Hoogleraar en lector Voeding & Beweging bij Amsterdam UMC en de HvA

  Publicaties

  poster ESPEN september 2023

  uitlegvideo ESPEN september 2023

  Uitgevoerd door

  Gefinancierd door