OPRAH (Optimal Physical Recovery After Hospitalization)

Een oncologische operatie aan de longen of het maag-darm kanaal heeft een grote impact op de conditie van de patiënt. Veel patiënten zijn 6 maanden na de operatie nog niet hersteld in hun fysiek functioneren. Met fysiek functioneren bedoelen we activiteiten in het dagelijks leven als lopen, eten, aan- en uitkleden en boodschappen doen. Voldoende beweging (fysieke activiteit), in combinatie met voldoende eiwitinname, kan zorgen voor een beter herstel in fysiek functioneren na de operatie. Het blijkt echter dat het voor veel patiënten een grote uitdaging is om na ontslag uit het ziekenhuis, elke dag weer voldoende te eten en de dagelijkse activiteiten weer op te pakken in hun eigen omgeving. Vanuit andere studies weten we dat het bespoedigen van het fysiek functioneren zorgt voor minder heropnames en een betere kwaliteit van leven.

In samenwerking met fysiotherapeuten, diëtisten en chirurgen van het Amsterdam UMC is de OPRAH interventie ontwikkeld, waarbij patiënten met behulp van een activiteitenmonitor, app en coaching van een fysiotherapeut en diëtist in de thuissituatie worden ondersteund in de opbouw van beweging en eiwitinname na ontslag uit het ziekenhuis. Het gebruik van eHealth en coaching technieken door zorgverleners heeft een toegevoegde waarde in het ondersteunen van het zelfmanagement van de patiënt.

.

Doel

Ontwikkeling van en onderzoek naar de OPRAH interventie (gecombineerde voeding- en bewegingsinterventie) met als doel de mate van fysieke activiteit en eiwitinname te verbeteren na ontslag uit het ziekenhuis bij patiënten na long- of gastro-intestinale oncologische chirurgie.

Projectdoelstellingen

 • Verbeteren van de fysieke activiteit en eiwitinname in de thuissituatie van patiënten die geopereerd zijn aan long- of gastro-intestinale kanker
 • Inzicht krijgen in het effect van de OPRAH interventie op het herstel in fysiek functioneren na ontslag uit het ziekenhuis.
 • Optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen diëtisten en fysiotherapeuten in de perioperatieve fase.
 • Het ontwikkelen en aanbieden van scholing voor professionals over de toepassing van eHealth en gedragsveranderingstechnieken in de gebruikelijk zorg
 • Het ontwikkelen van een implementatieplan voor de implementatie van een gecombineerde voeding- en bewegingsinterventie in zowel een academisch ziekenhuis als een perifeer ziekenhuis.
 • Het samenstellen en beschikbaar maken van een implementatietoolkit

 

 

Methode

Een multicenter gerandomiseerde studie bij patiënten na long- of gastro-intestinale oncologische chirurgie in het AmsterdamUMC en Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.

Tijdlijn

2020: ontwikkeling onderzoeksprotocol

2021: uitvoeren haalbaarheidsstudie

2022: start gerandomiseerde studie

2024: publicatie resultaten

 

Verwachte resultaten

De inzet van OPRAH is het stimuleren van zelfmanagement op het gebied van voeding en beweging en daarmee het bevorderen van het herstel in fysiek functioneren van patiënten en daarmee ook:

 • Verbeterde kwaliteit van leven
 • Minder heropnames
 • Verbeterde zelfredzaamheid
 • Verbeterde motivatie
 • Verlagen van de zorgkosten

Partners

Onderzoeksgroep

prof.dr. Vincent de Groot

prof.dr. Vincent de Groot

promotor

Hoofd afdeling revalidatiegeneeskunde, Amsterdam UMC

 

dr. Marike van der Leeden

dr. Marike van der Leeden

co-promotor

Senior onderzoeker, afdeling revalidatiegeneeskunde, Amsterdam UMC

dr. Marike van der Schaaf

dr. Marike van der Schaaf

co-promotor

Lector Revalidatie in de acute zorg, HvA en senior-onderzoeker afdeling Revalidatiegeneeskunde, Amsterdam UMC

Marijke de Leeuwerk MSc

Marijke de Leeuwerk MSc

Promovendus

Fysiotherapeut en promovenda OPRAH studie, afdeling revalidatie-geneeskunde, Amsterdam UMC

Contact: oprah@amsterdamumc.nl

ir. Suzanne ten Dam

ir. Suzanne ten Dam

Onderzoeker

Diëtist-onderzoeker OPRAH studie, afdeling Dietetiek & Voedings-wetenschappen, Amsterdam UMC

dr.ir. Hinke Kruizenga

dr.ir. Hinke Kruizenga

Onderzoeker

Diëtist-onderzoeker in het Amsterdam UMC en coördinator van het expertisecentrum Voeding & Beweging

Het consortium van dit onderzoek:

 • fysiotherapeuten Amsterdam UMC: Vincent van Vliet, Sven Geelen, Edwin Geleijn
 • chirurgen Amsterdam UMC: prof. dr. Marc Besselink, dr. Chris Dickhoff, dr. Jurriaan Tuynman, prof. dr. Mark van Berge Henegouwen,
 • prof. dr. ir. Peter Weijs, hoogleraar en lector Voeding & Beweging bij Amsterdam UMC en de HvA
 • Dr. Anne Eskes, senior onderzoeker verplegingswetenschappen
 • dr. Hidde van der Ploeg (VUmc, department of public and occupational health)
 • prof. dr. Miriam Pijnappels (VU university, faculty of behavioural and movement sciences)

Eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie, gepresenteerd op het AMS symposium, 23 maart 2023, Amsterdam

Uitgevoerd door

Gefinancierd door