OK-Gezond

Ouderbetrokkenheid op de Kinderopvang voor een GEZONDe leefstijl van peuters.

Overgewicht bij kinderen komt vaker voor in grote steden. Dit hangt samen met het hoge aantal gezinnen met een lage sociaaleconomische status en/of migratieachtergrond in de stad. De omgeving waarin een kind opgroeit, speelt een belangrijke rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Binnen de kinderopvang hebben pedagogisch professionals veel contact met peuters en hun ouders. Dit biedt kansen voor een vroege en preventieve aanpak van overgewicht.

Het project OK-GEZOND richt zich op pedagogisch professionals en ouders in de kinderopvang. OK-GEZOND komt voort uit het PreSchool@HealthyWeight project waaruit bleek dat pedagogisch professionals behoefte hadden aan praktische handvatten voor het contact met ouders over een gezonde leefstijl.

In OK-GEZOND ontwikkelt het onderzoeksteam een toolkit met daarin ouder-kind (thuis)activiteiten en bijbehorende materialen voor een gezonde leefstijl bij peuters. Pedagogisch professionals kunnen deze toolkit gebruiken tijdens hun oudercontactmomenten.

Doel

Het doel is bij te dragen aan een gezonde leefstijl en gewichtsontwikkeling van peuters met verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele achtergronden. Het projectteam zet in op een betere samenwerking tussen pedagogisch professionals en ouders op het gebied van een gezonde leefstijl op zowel de kinderopvang als in de thuissituatie. De toolkit helpt pedagogisch professionals om het oudercontact rondom het thema gezonde leefstijl zelf in te vullen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Hogeschool van Amsterdam.

Jaar 1

Het projectteam:

 • ontwikkelt een interventie/toolkit met ouder-kind (thuis)activiteiten op basis van bestaande kennis/materialen en focusgroepen met pedagogisch professionals en ouders van peuters.
 • test de interventie/toolkit in de praktijk op werkbaarheid en uitvoering op de opvang en in de thuissituatie.

Jaar 2

Het projectteam:

 • toetst het effect van de interventie/toolkit op de samenwerking tussen pedagogisch professionals en ouders.
 • onderzoekt het effect van de interventie/toolkit op kennis, houding en vaardigheden van de ouders en het eetgedrag, beweeggedrag en gewichtsontwikkeling van hun kinderen.

Verwachte resultaten

Een toolkit voor professionals in de kinderopvang met daarin diverse ouder-kind (thuis)activiteiten en interventiematerialen voor een gezonde leefstijl bij peuters.

Het onderzoeksteam

dr.ir. Martinette Streppel

dr.ir. Martinette Streppel

Senior onderzoeker en docent

prof.dr.ir. Peter Weijs

prof.dr.ir. Peter Weijs

Promotor

Hoogleraar en lector Voeding & Beweging bij Amsterdam UMC en de HvA

Nicole Toussaint

Nicole Toussaint

Promovendus

Sandra Mul

Sandra Mul

onderzoeker

Meryem Gündüz

Meryem Gündüz

Onderzoeker

dr. Mirka Janssen

dr. Mirka Janssen

Lector Bewegen in en om School

prof.dr. Ruben Fukkink

prof.dr. Ruben Fukkink

hoogleraar UvA en lector HvA

Leerstoel: Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind

Lectoraat: De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding

Partners

 • Kinderopvangorganisaties
  • Impuls
  • Swazoom
  • Kidsfoundation/Smallsteps
 • Diëtistenpraktijken
  • De Zoete Appel
  • FitFood
 • Overige partners
  • GGD Amsterdam
  • Nederlands Jeugd Instituut (NJI)
  • Gezonde Kinderopvang
  • Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)
  • Pharos
  • Beroepsvereniging Pedagogisch Professionals In Kinderopvang (PPINK)
  • Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam (BKA)

Publicaties

Uitgevoerd door

Gefinancierd door