LEEV

Bij mensen met een verstandelijke beperking is er vaak sprake van een hoge mate van inactiviteit, ongezonde voedingsgewoonten en gezondheidsproblemen die al op jongere leeftijd ontstaan. Hierdoor heeft deze groep een groter risico op leeftijds- en leefstijlgerelateerde aandoeningen dan de algemene bevolking en daarom is er gespecialiseerde leefstijlondersteuning nodig. Gespecialiseerde leefstijlondersteuning is nodig maar blijkt lastig. Daar willen we verandering in brengen!

Doel

Ontwikkelen van een gepersonaliseerde effectieve leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Projectdoelstellingen

  • De ontwikkeling van een Gecombineerde Leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking, gericht op het individu, de zorg en de omgeving (de LEEV! GLI-VB).
  • Toetsing van de toepasbaarheid en effectiviteit van deze Gecombineerde Leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Maatschappij, onderwijs en onderzoek

  • Achter dit project staat een consortium van verschillende kennispartners en zorginstellingen. Hierdoor werken mensen verschillende achtergronden en expertise samen. Ook komt de theoretische en praktijkgerichte kennis samen waarmee we verwachten een realistische en uitvoerbare leefstijlinterventie te ontwikkelen. Met de leefstijlinterventie kunnen we bijdragen aan een actief en gezond leven.
  • Dit promotieonderzoek is een aanvulling op het huidige werk van het Lectoraat Voeding en Beweging. Binnen het lectoraat ligt er een goed fundament om breder te kijken naar speciale doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, waar we de kennis over voeding en gecombineerde leefstijlinterventies voor kunnen inzetten. In het bijzonder zijn er nog veel kennishiaten op het gebied van voeding van mensen met een verstandelijke beperking. Inzichten implementeren we in de praktijk van leefstijlprofessionals.

Partners

Het onderzoeksteam

dr. Josje Schoufour

dr. Josje Schoufour

Onderzoeker

Senior-onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam – Lees meer

Bas Valentin

Bas Valentin

Promovendus

dr. Alyt Oppewal

dr. Alyt Oppewal

Senior-onderzoeker

Dr. Aly Waninge

Dr. Aly Waninge

Lector Participatie en gezondheid bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking, Hanzehogeschool Groningen en werkzaam bij de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Erasmus MC Rotterdam.  

prof.dr.ir. Peter Weijs

prof.dr.ir. Peter Weijs

Hoogleraar en lector Voeding & Beweging

Amsterdam UMC en HvA

Uitgevoerd door

Gefinancierd door