INGREDIENTS

(balancING eneRgy expEnDIture and Energy iNTake in people with neuromuscular diSeases)

Veel mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA) hebben overgewicht en lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van metabool syndroom. Een gezonde leefstijl is daarom cruciaal. Dit is extra uitdagend voor mensen met een NMA door een mogelijk verstoorde energiebalans. Een verlies van spiermassa en vetinfiltratie in de spieren kunnen zorgen voor een verlaagd rustenergiegebruik. Symptomen zoals spierzwakte en vermoeidheid bemoeilijken fysieke activiteiten, wat kan zorgen voor een verlaagd energiegebruik tijdens fysieke activiteiten. Deze combinatie kan zorgen voor een verlaagd totaal energiegebruik, wat bij een gelijk blijvende energie-inname, zal leiden tot overgewicht. Het gebrek aan kennis over energiegebruik en –inname bij mensen met een NMA belemmert de ontwikkeling van voedingsadviezen, specifiek voor deze doelgroep.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de lichaamssamenstelling, energie-inname en energiegebruik van mensen met een NMA met en zonder overgewicht.

Projectdoelstellingen

  • Het evalueren van de lichaamssamenstelling en het vergelijken van verschillende methodes voor de bepaling hiervan (bio-impedantie meting, BODPOD) bij mensen met een NMA met en zonder overgewicht.
  • Het evalueren van de energie-inname bij mensen met een NMA met en zonder overgewicht.
  • Het evalueren van het rustenergiegebruik, fysieke activiteiten energiegebruik en totaal energiegebruik bij mensen met een NMA met en zonder overgewicht.

Methode

Een cross-sectionele studie die wordt uitgevoerd door de afdeling Revalidatiegeneeskunde, in samenwerking met de afdelingen Voeding & Diëtetiek, en Endocrinologie & Metabolisme, van het Amsterdam UMC. Er worden 40 deelnemers geïncludeerd met postpoliosyndroom (PPS), Inclusion Body Myositis (IBM) of Hereditaire Motorische Sensorische Neuropathie (HMSN).

Tijdlijn

De studie loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Verwachte resultaten

De nieuwe informatie die dit project oplevert zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van voedingsadvies specifiek voor mensen met een NMA, naast het al bestaande beweegadvies .

Het onderzoeksteam

Sander Oorschot MSc

Sander Oorschot MSc

onderzoeker, afdeling Revalidatiegeneeskunde, Amsterdam UMC

dr. Eric Voorn

dr. Eric Voorn

senior onderzoeker, afdeling Revalidatiegeneeskunde, Amsterdam UMC

Elise van Eijnatten MSc

Elise van Eijnatten MSc

diëtist-onderzoeker, afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen, Amsterdam UMC

dr. Fieke Koopman

dr. Fieke Koopman

revalidatiearts, afdeling Revalidatiegeneeskunde, Amsterdam UMC

dr.ir. Nicolette Wierdsma

dr.ir. Nicolette Wierdsma

senior onderzoeker, afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen, Amsterdam UMC

dr. Merel Brehm

dr. Merel Brehm

senior onderzoeker, afdeling Revalidatiegeneeskunde, Amsterdam UMC

dr. Maarten Soeters

dr. Maarten Soeters

endocrinoloog, afdeling Endocrinologie & Metabolisme, Amsterdam UMC

Gefinancierd door

Uitgevoerd door