EMPOWER-GR

Enhancing Muscle POWER in Geriatric Rehabilitation

Het aantal mensen boven de 60 jaar zal de komende 30 jaar verdrievoudigen. Het oplopen van de chronologische leeftijd is gerelateerd aan een toename van ziektelast, ziekenhuisopnamen en verlies van onafhankelijkheid en daaraan gerelateerde risico’s die kunnen leiden tot een neerwaartse spiraal van versnelde afname van gezondheid en een groeiende afhankelijkheid van zorg en sociale omgeving.

Centraal hierin is sarcopenie, ofwel leeftijdsgerelateerde afname van spiermassa en functie. Sarcopenie kan worden tegengegaan door een combinatie van gerichte (kracht)training en optimale eiwitinname. Echter, een gebrek aan kennis over en bekendheid van sarcopenie bij zorgprofessionals, ouderen en patiënten leidt tot onderdiagnostiek. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ), die vaak volgt na een ziekenhuisopname om risicopatiënten weer zelfstandig thuis te laten functioneren, vormt een uitgelezen kans om sarcopenie gericht te behandelen en daarmee extra gezondheidswinst te boeken.

Doel

EMPOWER-GR heeft als doel inzicht te krijgen in sarcopenie bekendheid, haalbaarheid en gezondheidseffecten van een gecombineerd voeding- en beweegprogramma bij GRZ patiënten.

 

Projectdoelstellingen

  • Begrijpen: Het in kaart brengen en begrijpen van barrières en mogelijkheden bij patiënten, naasten en zorgprofessionals in de diagnostiek, preventie en behandeling van sarcopenie in de GRZ door middel van surveys, semigestructureerde interviews en een observationele cohort studie.
  • Ingrijpen: Inzicht krijgen in de haalbaarheid en gezondheidseffecten van een gecombineerd voeding- en beweegprogramma (eiwitsuppletie + krachttraining) gericht op de behandeling van sarcopenie bij ouderen tijdens het verblijf in een GRZ-instelling en na terugkeer in de thuissituatie.
  • Delen: Het delen van kennis over het herkennen, behandelen en voorkomen van sarcopenie met deelnemers, patiënten, naasten en zorgprofessionals via website en social media.

 

Methode

  • Observationele cohort studie in 200 GRZ patiënten – Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) bij opname, sarcopenie en ondervoeding prevalentie.
  • Surveys en interviews bij patiënten, naasten en zorgprofessionals over sarcopenie awareness/bekendheid, implementatie in de praktijk, barrières en mogelijkheden van diagnose en behandeling.
  • Feasibility, single-center, randomized controlled trial (RCT) bij 80 patiënten met sarcopenie opgenomen op een GRZ afdeling van Cordaan (Amsterdam) – drinkvoeding 2x per dag en progressieve intensieve krachttraining 3x per week voor 13 weken.

 

Tijdlijn

2020: start project

2021: eind observationele cohort studie en surveys + start RCT (Mei 2021)

2022: publicatie resultaten observationele cohort studie en surveys

2023: eind RCT en publicatie resultaten

Uitgevoerd door

Gefinancierd door

Het onderzoeksteam

Prof. dr. dr. Andrea Maier

Prof. dr. dr. Andrea Maier

hoofdonderzoeker/ promotor

Professor in Medicine and Healthy Ageing, Co-Director Centre for Healthy Longevity, @Age, National University of Singapore, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Carel Meskers

Prof. dr. Carel Meskers

co-promotor

Senior onderzoeker, afdeling revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC

Dr. Janneke van Wijngaarden

Dr. Janneke van Wijngaarden

co-promotor

Senior onderzoeker, Danone Nutricia Research

Laure Verstraeten MSc

Laure Verstraeten MSc

Promovendus

Promovendus, afdeling bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.

Contact: empowergr@vu.nl 

Eva Klaassen MSc

Eva Klaassen MSc

Onderzoeksassistent

Fysiotherapeut en onderzoeksassistent, afdeling bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam

Publicaties