Beter Bewegen

Verblijf in een ziekenhuis gaat vaak gepaard met achteruitgang van de lichamelijke conditie. Meer bewegen tijdens de ziekenhuisopname heeft een positief effect. Toch blijkt uit meerdere onderzoeken dat patiënten in het ziekenhuis zeer weinig actief zijn.

In het innovatieproject Beter Bewegen is er in co creatie met patiënten een beweegprogramma ontwikkeld en geïmplementeerd in het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Doel

Het in co creatie met patiënten ontwikkelen en implementeren van interventies die de fysieke activiteit verbeteren bij patiënten op de afdelingen chirurgie, interne geneeskunde en cardiologie. De effectiviteit van deze interventies wordt onderzocht op de volgende eindpunten:

  • vermindering van de tijd die patiënten in bed doorbrengen
  • de duur van de ziekenhuisopname
  • het percentage patiënten dat na ontslag naar huis gaat.

Methode

Het Beter Bewegen programma is in 2019 en 2020 uitgevoerd op vijf verpleegafdelingen van een Amsterdam UMC, locatie AMC (twee gastro-intestinale en oncologische chirurgie afdeling, een interne geneeskunde hematologie afdeling, een interne geneeskunde infectie ziekten afdeling, en een cardiologische afdeling). Het stapsgewijze implementatiemodel van Grol en Wensing werd gebruikt en alle interventies zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in samenwerking met zorgverleners en patiënten. Het primaire eindpunt was de hoeveelheid lichamelijke activiteit in minuten gemeten met de versnellingsmeter Physical Activity Monitor AM400. De secundaire eindpunten waren de tijd doorgebracht in bed, de lengte van opnameduur en ontslagbestemming. Een proces evaluatie met behulp van semigestructureerde interviews en enquêtes is uitgevoerd om de implementatie, de mechanismen van impact, de context en de waargenomen belemmeringen en stimulansen te meten.

Tijdlijn

Het project is afgerond. De resultaten worden momenteel geanalyseerd en opgeschreven

Onderzoeksgroep

dr. Marike van der Schaaf

dr. Marike van der Schaaf

Projectleider

lector acute zorg HvA en senior onderzoeker revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC

Sven Geelen

Sven Geelen

Promovendus en fysiotherapeut

Boukje Giele MSc

Boukje Giele MSc

Projectleider zorgsupport

Stafadviseur kwaliteit en veiligheid bij Zorgsupport, Amsterdam UMC

prof.dr. Frans Nollet

prof.dr. Frans Nollet

hoogleraar revalidatiegeneeskunde

prof.dr. Raoul Engelbert

prof.dr. Raoul Engelbert

hoogleraar kinderfysiotherapie

Publicaties

Uitgevoerd door