2EAT -Ecologisch duurzamere voeding voor 55-plussers met obesitas.

Zowel obesitas als een afname van spiermassa en spierfunctie (sarcopenie) is een groot probleem onder ouderen. De diëtist behandelt obesitas veelal met een energiebeperkt dieet, wat resulteert in gewichtsverlies. Hierbij is er een risico op ongewenst spiermassaverlies. Om spiermassa te behouden en daarmee sarcopenie te voorkomen, adviseert de diëtist vaak extra eiwitten afkomstig uit dierlijke bronnen, zoals vlees en zuivel. Een groot nadeel van dit advies is de negatieve invloed op het milieu. Een meer plantaardige voeding is vaak veel duurzamer en heeft daarnaast sterke gezondheidsvoordelen, maar lijkt minder effectief voor spiermassabehoud vanwege een ongunstige aminozuursamenstelling. Dit weerhoudt de diëtist om meer duurzame adviezen te geven.

De aminozuursamenstelling kan worden verbeterd door slimme combinaties te maken van plantaardige eiwitbronnen. Hoe plantaardige producten te combineren zijn en hoe dit door de praktijk toegepast kan worden is nog onduidelijk. Ook is het een uitdaging deze eiwittransitie te vertalen naar gedrag van ouderen. Daarnaast is er nog vrijwel geen onderzoek gedaan naar het effect van een duurzaam, meer plantaardige voedingspatroon op spiermassa en algehele gezondheid van obese ouderen, tijdens een periode van gewichtsverlies. Het 2EAT-consortium beoogt deze kennis te ontwikkelen.

Doelstellingen:

Vanuit het werkveld van de diëtist en de wetenschap is grote behoefte aan meer kennis over en inzicht in de rol van een meer plantaardige voeding op de spiergezondheid en algehele gezondheid van ouderen. Dit project heeft daarom de volgende doelstellingen:

 1. Het ontwikkelen van een ecologisch duurzaam en gezond voedingsconcept met meer plantaardige eiwitbronnen gericht op de behandeling van ouderen met obesitas.
 2. Het ontwikkelen van een begeleidingsplan dat rekening houdt met gedragsdeterminanten die bepalend zijn voor het succesvol implementeren van een meer plantaardig voedingsconcept bij ouderen met obesitas.
 3. Het voedingsconcept met begeleidingsplan onderzoeken op haalbaarheid en effect op ecologische voetafdruk.
 4. Het onderzoeken van de effecten van een ecologisch duurzame voeding op spiergezondheid, algemene gezondheid en vitaliteit bij ouderen met obesitas.
 5. Deze bevindingen vertalen naar richtlijnen voor de diëtetiek. 

  Tijdlijn

  2EAT is gestart in September 2022. Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het ontwikkelen van ecologisch duurzame voedingsconcepten voor 55-plussers met obesitas en een bijpassend behandelplan voor diëtisten (september 2022-november 2023).
  2. Het uittesten van de voedingsconcepten en het behandelplan tijdens een 8-weekse pilot onder 20 ouderen (februari 2024-mei 2024).
  3. Het uittesten van een ecologisch duurzamer voedingspatroon tijdens een gerandomiseerde, gecontroleerde studie van 6 maanden onder zo’n 250 55-plussers met obesitas (september 2024-juli 2026).

  De pilot vindt plaats in het voorjaar van 2024. De RCT is gepland van september 2024 tot juli 2026. Het project zal naar verwachting in het najaar van 2026 worden afgerond.

  Verwachte resultaten

  Met dit project verwachten we inzichten te creëren hoe diëtisten 55-plussers met obesitas het beste kunnen begeleiden naar een ecologisch duurzamer voedingspatroon, waarbij zij gewicht verliezen maar spiermassa behouden.

  Het onderzoeksteam

  dr. Marije Verwijs

  dr. Marije Verwijs

  Projectleider, co-promotor, onderzoeker HvA

  Susanne Wildemast MSc

  Susanne Wildemast MSc

  Promovendus HvA

  Annelies Rotteveel MSc

  Annelies Rotteveel MSc

  Promovendus HHS

  prof.dr.ir. Peter Weijs

  prof.dr.ir. Peter Weijs

  promotor, hoogleraar Amsterdam UMC en lector HvA

  dr.ir. Michael Tieland

  dr.ir. Michael Tieland

  co-promotor, onderzoeker HvA

  dr. Amely Verreijen

  dr. Amely Verreijen

  Onderzoeker HAS

  dr. Jacqueline Langius

  dr. Jacqueline Langius

  Onderzoeker HHS

  Partners

  Uitgevoerd door

  Gefinancierd door