Ingredients

INGREDIENTS (balancING eneRgy expEnDIture and Energy iNTake in people with neuromuscular diSeases) Veel mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA) hebben overgewicht en lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van metabool syndroom. Een gezonde leefstijl is...

Leev

LEEV Bij mensen met een verstandelijke beperking is er vaak sprake van een hoge mate van inactiviteit, ongezonde voedingsgewoonten en gezondheidsproblemen die al op jongere leeftijd ontstaan. Hierdoor heeft deze groep een groter risico op leeftijds- en...

Samen beter worden met AI

Samen beter worden met AI Hoe kan innovatieve zorgtechnologie zorgprofessionals ondersteunen bij het interprofessioneel samenwerken en het optimaliseren van de fysiotherapie en diëtetiek behandeling na oncologische chirurgie? In het project van Samen beter worden met...

Simpel Fit!

Evaluatie van de cultuursensitieve leefstijlinterventie Simpel Fit! Simpel Fit! is een erkende interventie om overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar tegen te gaan en bereikt met zijn cultuursensitieve aanpak doelgroepen met verschillende sociaaleconomische en...

iTLC

INZET VAN TECHNOLOGIE VOOR LEEFSTIJLCOACHES (iTLC) E-coaching biedt leefstijlcoaches nieuwe mogelijkheden om cliënten met overgewicht te begeleiden. Toch zetten zij deze manier van coachen nog weinig in. Hoe kunnen leefstijlcoaches meer gebruik maken van e-coaching en...