PROVE

PROVE Ondervoeding komt vaker voor in Nederland dan veel mensen denken, vooral bij zieken en ouderen. Naar schatting is 1 op de 6 patiënten in het ziekenhuis en 1 op de 12 ouderen in de thuissituatie ondervoed. Bij ondervoeding is er sprake van een tekort aan energie,...

Tulip

TULIP – TransmUraL Integrated allied healthcare Pathway Het TULIP project is een 4-jarig project, gestart in 2023 wat zich richt op de transitie van ziekenhuis naar huis voor patiënten na een complexe ziekenhuisopname. Patiënten in de overgangsfase van ziekenhuis naar...

Radices

Radices Patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker hebben ondanks recente verbeteringen van de behandeling in de tweedelijns palliatieve zorg, een toenemende verslechterende kwaliteit van leven tijdens deze fase. Mogelijk omkeerbare oorzaken die verband houden...

2EAT

2EAT -Ecologisch duurzamere voeding voor 55-plussers met obesitas. Zowel obesitas als een afname van spiermassa en spierfunctie (sarcopenie) is een groot probleem onder ouderen. De diëtist behandelt obesitas veelal met een energiebeperkt dieet, wat resulteert in...

PEARLS

PEARLS In het PEARLS-project (Plant-gebaseerde Klinische Voeding voor Gezondheid en Duurzaamheid) wordt onderzocht of plantaardige voeding de beste keuze is voor patiënten in het ziekenhuis. Goede voeding tijdens ziekte is erg belangrijk voor herstel en om problemen...