Simpel Fit!

Evaluatie van de cultuursensitieve leefstijlinterventie Simpel Fit! Overgewicht komt relatief vaker voor bij gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES) en migratieachtergrond. Simpel Fit! is een erkende interventie om overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar...

iTLC

INZET VAN TECHNOLOGIE VOOR LEEFSTIJLCOACHES (iTLC) E-coaching biedt leefstijlcoaches nieuwe mogelijkheden om cliënten met overgewicht te begeleiden. Toch zetten zij deze manier van coachen nog weinig in. Hoe kunnen leefstijlcoaches meer gebruik maken van e-coaching en...

Draaideur

Over het project Informatie voor patiënten Informatie voor therapeuten Informatie voor huisartspraktijken Draaideur Elke vijf minuten komt er in Nederland een 65-plusser vanwege een val op een spoedeisende hulp (SEH). We zien dat 13-19% van deze patiënten binnen een...

EMPOWER-GR

EMPOWER-GR Enhancing Muscle POWER in Geriatric Rehabilitation Het aantal mensen boven de 60 jaar zal de komende 30 jaar verdrievoudigen. Het oplopen van de chronologische leeftijd is gerelateerd aan een toename van ziektelast, ziekenhuisopnamen en verlies van...

OK Gezond

OK-Gezond Ouderbetrokkenheid op de Kinderopvang voor een GEZONDe leefstijl van peuters. Overgewicht bij kinderen komt vaker voor in grote steden. Dit hangt samen met het hoge aantal gezinnen met een lage sociaaleconomische status en/of migratieachtergrond in de stad....