Privacyverklaring Voeding & Beweging NU (VBNU)

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voeding & Beweging NU (VBNU) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VBNU, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VBNU verstrekt.

 

VBNU kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

Waarom VBNU gegevens nodig heeft

VBNU verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan VBNU uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit cursussen.

 

Hoe lang VBNU gegevens bewaart

VBNU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

VBNU verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 In kaart brengen websitebezoek

Op de website van VBNU worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VBNU gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

VBNU maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan VBNU te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VBNU heeft hier geen invloed op. VBNU heeft Google geen toestemming gegeven om via VBNU verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voedingenbeweging.nu .  VBNU zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

VBNU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VBNU maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VBNU verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VBNU via info@voedingenbeweging.nu

www.voedingenbeweging.nu is een website van VBNU. VBNU is

als volgt te bereiken: info@voedingenbeweging.nu

Vestigingsadres: De Boelelaan 1117

1007 MB Amsterdam