In deze nieuwsbrief:

 • PRISMA materialen nu online beschikbaar voor trainers 
 • Uitnodiging voor gratis webinar voor PRISMA trainers
 • Nieuw: PRISMA na niertransplantatie
 • Tips voor werving van nieuwe deelnemers

Alle PRISMA materialen nu online beschikbaar!

Voorheen waren de materialen alleen op papier beschikbaar. Nu zijn alle materialen online beschikbaar in een afgesloten online omgeving waar we iedereen die in het verleden onze train the trainer cursus heeft gevolgd, graag toegang tot geven.

In deze online omgeving vind je de trainershandleidingen, video’s met uitleg over de verschillende onderdelen en de persoonlijke actieplannen.

Elke PRISMA trainer die een van de webinars volgt, waarvan de eerst gepland staat op 16 mei, krijgt toegang tot de online omgeving.

Geef je hier op voor de webinar van 16-05-2023

PRISMA webinar 16 mei 2023

Om het contact met jullie als trainers aan te halen en jullie te informeren organiseren wij meerdere online bijeenkomsten waarvan de eerste op dinsdagmiddag 16 mei van 16-17 uur. 

Het wordt een interactieve sessie via Teams waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • De nieuwste Prisma editie: Leefstijl na niertransplantatie
 • Rondleiding door de online omgeving met alle PRISMA materialen
 • Uitwisselen van informatie en ervaringen 

PRISMA Leefstijl na niertransplantatie 

Onze nieuwste Prisma training is ‘Leefstijl na niertransplantatie‘, ontwikkelt binnen het Amsterdam UMC in samenwerking met de Nierstichting.

In 2019 is, met subsidie van de Nierstichting,  gestart met de ontwikkeling van een PRISMA programma na niertransplantatie. Patienten gaven aan behoefte te hebben aan een geintegreerd multidisciplinair groepsprogramma, gericht op leefstijl en gedragsverandering.  Het programma is inmiddels in Amsterdam UMC meerdere keren met succes uitgevoerd. De resultaten vanuit het onderzoek dat hieraan is gekoppeld worden binnenkort met jullie gedeeld.

Werving PRISMA deelnemers

De ervaring leert dat de werving van patienten voor een PRISMA training soms lastig is. RIVM (Loket Gezond Leven) organiseerde recent een kennissessie over dit onderwerp: ‘Aan de slag met geleerde lessen over succesvol implementeren van interventies’. Esther Pekel nam deel en geeft de de belangrijkste succesfactoren:

 • Bewezen werkzaam en een erkend door het Loket gezond leven RIVM
 • Betrokkenheid tussen en met de trainers: delen van kennis en ervaringen
 • Ervaringen van deelnemers met elkaar delen en filmpjes hierover verspreiden
 • Gebruik een positieve boodschap bij het werven: bijvoorbeeld “niet verminderen van stress maar meer energie krijgen”
 • Werk zoveel mogelijk samen met andere programma’s in de regio
 • Overweeg een combinatie van fysieke en online bijeenkomsten
 • Blijf bij je kern en dwaal niet af van je doelstelling en expertise