Cursus – Multidisciplinaire paramedische herstelzorg bij PICS

Multidisciplinaire herstelzorg bij PICS

In deze cursus leer je meer over het post intensive care syndroom (PICS) en gaan we in op de multidisciplinaire en transmurale taakverdeling in de zorg voor deze complexe patientengroep. Na het volgen van deze cursus kan je onderdeel worden van het REACH netwerk.

Doelgroep

Diëtisten, werkzaam in de eerste- en tweedelijnszorg, die personen met PICS (willen) begeleiden.

Wat is het REACH netwerk?

Het REACH netwerk is een landelijk netwerk van paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten) die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten na een Intensive Care (IC) opname.

Het REACH netwerk zet met de benadering vanuit het concept Positieve Gezondheid het functioneren van de mens met het Post Intensive Care Syndroom (PICS) centraal en verbetert de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en vergroot hun expertise.

Waarom hebben we de dietisten nodig in het REACH netwerk?

Leerdoelen van de cursus

Na afloop van de cursus heeft de cursist:

 1. Kennis van de mogelijke psychische, sociale, somatische en functionele impact van een opname op de intensive care?
 2. Kennis over het Post IC syndroom
 3. Weten welke rol de fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist hebben in de multidisciplinaire begeleiding tijdens de ziekenhuisopname en in het hersteltraject na ziekenhuisopname.
 4. Het REACH netwerk kennen en kunnen gebruiken.
 5. Weten welke diagnostische maten er door de verschillende zorgprofessionals worden gebruikt bij PICS en de resultaten hiervan kunnen interpreteren.
 6. De principes van positieve gezondheid kennen en kunnen toepassen in de behandeling.
 7. Weten wanneer en hoe een andere zorgprofessional ingeschakeld moet worden.
 8. Weten hoe een optimale multidisciplinaire transmurale behandeling bij PICS er uit ziet.

 

Werkvormen en inhoud

 • Online cursusomgeving (ongeveer 4 uur)
  • presentaties
  • video’s
  • artikelen en casuïstiek
  • een afsluitende toets

In de special over voeding van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (april 2023) beschrijft prof. dr. Arthur van Zanten de impact van een IC-opname op de voedingstoestand en de moeilijkheden waarmee de patiënt te maken krijgt in de herstelfase na de IC opname.

Docenten

dr. Mel Major

dr. Mel Major

Fysiotherapeut-onderzoeker

HvA en Amsterdam UMC

dr. ir. Hinke Kruizenga

dr. ir. Hinke Kruizenga

diëtist - onderzoeker

Amsterdam UMC en HvA

dr. Marike van der Schaaf

dr. Marike van der Schaaf

Lector revalidatie in de acute zorg en senior onderzoeker

Amsterdam UMC en HvA

dr. Juultje Sommers

dr. Juultje Sommers

fysiotherapeut - onderzoeker

Amsterdam UMC

dr. Daniëla (Ihnenfeldt) Dettling

dr. Daniëla (Ihnenfeldt) Dettling

fysiotherapeut - onderzoeker

Amsterdam UMC