Indeling patiëntengroepen voeding & beweging

Indeling patientengroepen voor betere integratie van voeding en beweging in de zorg

In de Pitstop voeding & beweging wordt een geintegreerde voeding- en beweegbehandeling geimplementeerd op verschillende afdelingen van Amsterdam UMC. Om de screening, diagnostiek, behandeling en evaluatie van de patienten beter op elkaar af te stemmen hebben de fysiotherapeuten Dennis Gommers en Iris Bosman en dietisten Khadisja Ben Allouch, Flora Tan en Hinke Kruizenga onderstaande indeling van patienten ontwikkeld. De volgende groepen zijn gedefinieerd:

  • Revalidatie
  • Reactivatie (pre-existent fit)
  • Reactivatie
  • Prehabilitatie
  • Rehabilitatie
  • Palliatief / TLC (tender love and care)
  • Terminaal

 

 

 

Revalidatie Reactivatie (pre existent fit) Reactivatie
Korte omschrijving Revalideren na ernstig ziekzijn of letsel Opname in ziekenhuis vanwege ziekte of fractuur, geen operatie. Voor opname fit, beperkt door één probleem (bv fractuur) Opname in ziekenhuis vanwege ziekte, geen operatie. Verminderde mobiliteit.
Doel (functie, kracht, voedingstoestand) Verbeteren Handhaven en verbeteren Handhaven en verbeteren
Leeftijd Variabel Vaak jonger Vaak ouder
Functionele status In vergelijking met pre-existente uitgangssituatie aanzienlijk achteruit gaan. Laag fysiek functioneren. Pre-existent fitte mensen Laag fysiek functioneren
Gezondheidstoestand Risico op ondervoeding, sarcopenie en frailty Risico op ondervoeding Risico op ondervoeding, sarcopenie en frailty
Hulpvraag en zelfmanagement Revalidatiedoelen aanwezig Gerichte hulpvraag, intrinsieke motivatie aanwezig
Klinimetrie Kracht: Kracht: Kracht:
Lichaamssamenstelling: Lichaamssamenstelling: Lichaamssamenstelling:
Mobiliteit: of Mobiliteit: AMEXO Mobiliteit: of
Pijn: NRS op indicatie Pijn: NRS op indicatie Pijn: NRS op indicatie
Range of motion (ROM): alleen op indicatie Range of motion (ROM): alleen op indicatie Range of motion (ROM): alleen op indicatie
Mate van intensiteit: Mate van intensiteit: Mate van intensiteit:
Inflammatie (CRP) Inflammatie (CRP) Inflammatie (CRP)
Mogelijke verliezen (braken, diarree, absorptie) Mogelijke verliezen (braken, diarree, absorptie) Mogelijke verliezen (braken, diarree, absorptie)
Geïntegreerde voeding- & beweegbehandeling noodzakelijk? Ja, diëtist betrekken bij onbedoeld gewichtsverlies, lage inname of verliezen Ja, diëtist betrekken bij onbedoeld gewichtsverlies, lage inname of verliezen. Kan soms ook met alleen schriftelijke informatie. Ja, diëtist betrekken bij onbedoeld gewichtsverlies, lage inname of verliezen
Behandeling Op geleide van revalidatiedoelen, met optimale voedingsinname, (nadruk op eiwitinname) coachende rol fysiotherapeut en diëtist - coaching - evt oefenprogramma - optimale voedingsinname - stimuleren tot bewegen - 3 x per week fysiotherapie - vertrouwen geven - optimale voedingsinname (nadruk op eiwitinname)
Soort behandeling Indicatie individuele behandeling, aangevuld met, waar passend, folder, e-health, beweegprogramma + voedingsadviezen Folder, e-health en op indicatie individuele behandeling Indicatie individuele behandeling, aangevuld met, waar passend, folder, e-health, beweegprogramma + voedingsadviezen
Ontslagbestemming Geriatrische revalidatiezorg of medisch specialistische revalidatie: verwachting is dat patiënt bij ontslag niet naar huis kan door matig fysiek functioneren Naar huis Streven is naar huis. Anders eerstelijnsverblijf of geriatrische revalidatiezorg
Prehabilitatie Rehabilitatie
Korte omschrijving Toewerken naar OK of intensieve behandeling Ongecompliceerd herstel na OK of intensieve behandeling (conform verwachting hiervan)
Doel (functie, kracht, voedingstoestand) Herstel tot niveau van voor operatie Waar mogelijk voorkomen van verdere achteruitgang
Leeftijd Variabel Variabel
Klinimetrie Kracht: HKK, MIP op indicatie Kracht: handknijpkracht
Mobiliteit: AMEXO Mobiliteit: AMEXO, FAC
Pijn: NRS op indicatie Pijn; NRS op indicatie
ROM: alleen op indicatie ROM: alleen op indicatie
Mate van intensiteit: BORG Mate van intensiteit: BORG
Bij risico op voedingsproblematiek: BMI, gewichtsbeloop, vetvrije massa index (lichaamssamenstelling), CRP (inflammatie), voedingsinname, mogelijke verliezen (braken, diarree, absorptie) Bij risico op voedingsproblematiek: BMI, gewichtsbeloop, vetvrije massa index (lichaamssamenstelling), CRP (inflammatie), voedingsinname, mogelijke verliezen (braken, diarree, absorptie)
Geïntegreerde voeding- & beweegbehandeling noodzakelijk? Ja, informatief via brochure, e-health of groepseducatie Ja, beide Intensiteit van behandeling op basis van uitkomst klinimetrie
diëtist betrekken bij onbedoeld gewichtsverlies, lage inname of verliezen
Fysiotherapeut betrekken als....
Behandeling - optimaliseren spierkracht en conditie - evt oefenprogramma - optimale voedingsinname, met nadruk op eiwitinname - conform protocol/zorgpad patiënt begeleiden - evt oefenprogramma - optimale voedingsinname, met nadruk op eiwitinname
Soort behandeling Groepseducatie, folder, e-health, beweegprogramma + voedingsadviezen Op indicatie individuele behandeling Groepseducatie, folder, e-health, beweegprogramma + voedingsadviezen Op indicatie individuele behandeling
Ontslagbestemming streven naar huis
Palliatief / TLC (tender love and care) Terminaal
Korte omschrijving Kwetsbare patiënt met weinig/geen uitzicht tot genezing Laatste levensfase, enkel behandeling gericht op comfort of verzoek patiënt.
Waar mogelijk voorkomen van verdere achteruitgang Ondersteunen en informeren met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven als doel.
Leeftijd Vaak ouder Variabel
Functionele status chronische aandoening, pre-existent beperkt mobiel (klinimetrie?), weinig winst te behalen vanuit prognose ziekte, vaak cognitief belast, gaat richting laatste levensfase, frequente opnames afgelopen maanden (groot zorgverbruik), hoge frailty score palliatief beleid vanuit arts
Klinimetrie Kracht: handknijpkracht In principe geen klinimetrie, alleen op indicatie.
Mobiliteit: FAC, DEMMI
Balans/coördinatie: DEMMI of BBS op indicatie
Pijn: NRS op indicatie
ROM: alleen op indicatie
Mate van intensiteit:
Voeding: Afhankelijk van het behandeldoel. In ieder geval voedingsinname en aan voeding gerelateerde klachten
Geïntegreerde voeding- & beweegbehandeling noodzakelijk? Dietist geeft informatie over (on)mogelijkheden. Aandacht van diëtist en verpleegkundige voor mogelijke rol van fysiotherapie en ergotherapie Dietist geeft informatie over (on)mogelijkheden op indicatie van arts / verpleegkundige
Behandeling Therapie aanbieden, maar je trekt er niet te hard aan. Optimale voeding voor zover mogelijk. Eventueel drinkvoeding, geen sondevoeding en TPV Alleen op verzoek van patiënt in consult (of specifiek verzoek van verpleging/arts), voedingsinname naar wens.
Soort behandeling Eenmalig individueel consult zonder vastomlijnd behandelplan Individuele behandeling
Ontslagbestemming Naar huis / eerstelijnsverblijf / verpleeghuis Naar huis / verpleeghuis / hospice