Voeding & Beweging NU

Optimale gezondheid en een optimaal herstel van ziekte door de combinatie van voeding en beweging.

Wie zijn we?

Voeding & Beweging NU (VBNU) is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam UMC. Initiatiefnemers zijn het consortium van lectoraten Mensen in Beweging van de Hogeschool van Amsterdam en de afdelingen Diëtetiek en Voedingswetenschappen en Revalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC en het onderzoeksinstituut Amsterdam Movement Sciences.

We zijn in 2021 met deze partijen gestart en zullen steeds meer de samenwerking zoeken met andere partners. Onderaan deze pagina staaan een aantal steunbetuigingen. 

Waarom?

De doelstelling van Voeding & Beweging NU is: optimale gezondheid en een optimaal herstel van ziekte door de combinatie van voeding en beweging.

We willen deze doelstelling bereiken door zorg, onderzoek en onderwijs over voeding en beweging optimaal op elkaar af te stemmen. In Amsterdam UMC en aan de HvA wordt veel onderzoek gedaan. De resultaten uit deze onderzoeken worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op congressen. Te vaak ontbreekt de stap naar de implementatie van deze resultaten in de zorgpraktijk. De zorg, en dus de patiënt, kan meer profiteren van het onderzoek dat we doen!

VBNU wil het fundament zijn in de samenwerking tussen zorg, onderwijs en onderzoek. De doelgroepen van VBNU zijn dan ook:  zorgprofessionals, onderzoekers en docenten die werken in het deelgebied voeding en / of beweging. De vakgebieden diëtetiek en fysiotherapie zijn hierin het beste herkenbaar maar andere vakgebieden zijn zeker ook doelgroep.

Hoe?

Voeding en beweging versterkt elkaar. Het zijn nu nog twee werelden die langzaam bij elkaar komen. Dat proces stimuleren we. Het is dus niet alleen voeding of alleen beweging maar voeding EN beweging.

  • Voeding en beweegbehandeling wordt geïntegreerd
  • Kennis, opgedaan in onderzoek wordt uitgedragen in scholingen aan zorgprofessionals en in de relevante beroepsopleidingen.
  • De resultaten uit het onderzoek implementeren we in de zorgpraktijk.
  • Ook halen we de vragen op uit de praktijk en doen onderzoek om deze te kunnen beantwoorden

Wat?

Op deze website vind je een overzicht van onze scholingen, een overzicht van alle voeding- en beweegprojecten die nu worden uitgevoerd of recent zijn afgesloten, informatie die nodig is om de voeding- en beweegbehandeling goed te integreren en informatie voor patiënten die je als zorgprofessional of onderzoeker kan gebruiken. Deze inhoud zal uitgebreid worden. Volg ons op Linkedin of Facebook om de nieuwe bijdragen te zien.

De komende periode werken we aan de ontwikkeling van zorgpaden, richtlijnen, interventies en richtlijnen rond diagnostiek en evaluatie. Alles met als doel : Een optimale gezondheid en herstel van ziekte door de combinatie van voeding en beweging.

De stuurgroep van VBNU

prof.dr.ir. Peter Weijs

prof.dr.ir. Peter Weijs

hoogleraar en lector Voeding & Beweging

HvA en Amsterdam UMC

dr.ir. Hinke Kruizenga

dr.ir. Hinke Kruizenga

coördinator Voeding & Beweging NU

Amsterdam UMC en HvA

Contact: info@voedingenbeweging.nu

dr. Marike van der Leeden

dr. Marike van der Leeden

senior onderzoeker

Amsterdam UMC en Reade

dr Marike van der Schaaf

dr Marike van der Schaaf

lector revalidatie in de acute zorg en senior onderzoeker

Amsterdam UMC en HvA

Edwin Geleijn

Edwin Geleijn

Zorginnovator en fysiotherapeut

Amsterdam UMC

Rosalie Huijsmans MSc

Rosalie Huijsmans MSc

Paramedisch manager revalidatie-geneeskunde

Amsterdam UMC

Initiatiefnemers van VBNU

Van onderzoek naar praktijk en terug

prof.dr. Richard Jaspers

Directeur Amsterdam Movement Sciences, Amsterdam UMC

De basis voor vitaliteit

prof.dr. Nynke van Dijk

Decaan van de faculteiten Bewegen, Sport en Voeding en Gezondheid, HvA

Zonder voeding staat alles stil

prof.dr.ir. Peter Weijs

Hoogleraar en lector Voeding & Beweging, Amsterdam UMC en HvA

Samen voor betere zorg

Liesbeth Schuijs

Afdelingshoofd Dietetiek & Voedings-wetenschappen, Amsterdam UMC

Bij revalidatie is samenwerking essentieel

prof.dr. Vincent de Groot

Afdelingshoofd Revalidatie-geneeskunde, Amsterdam UMC

De doelstelling van VBNU wordt ondersteund door:

Fysiotherapie universitair medische centra (F-umc)

Hippocrates zag de relatie al in de vierde eeuw voor christus: “De juiste hoeveelheid voeding en lichamelijke oefening, niet te veel en niet te weinig, zijn de veiligste weg naar goede gezondheid.”

dr.Marc B. Rietberg, paramedisch manager Fysiotherapie, Amsterdam UMC

Student & Leefstijl

“Als Stichting Student en Leefstijl steunen wij dit prachtige doel!”

 

Marit Geelink, voorzitter Stichting Student en Leefstijl

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie

 

Linda van Heusden – Schotalbers, voorzitter NVZF

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Voeding en beweging kan je niet los van elkaar zien, als je de mens centraal stelt.

Bianca Rootsaert, directeur NVD