Projecten

Op deze pagina staan de projecten op gebied van voeding & beweging  die vanuit de Hogeschool van Amsterdam en / of Amsterdam UMC zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd. Daarnaast geven we hier ook graag een podium aan projecten die bij andere hogescholen of universiteiten worden uitgevoerd. Wil je project toevoegen? Neem contact op: info@voedingenbeweging.nu 

Leefstijl

Lopende projecten

2Do is een drie maanden durende multidisciplinaire leefstijlaanpak voor 55-plussers met overgewicht en / of DM2.

2Do

Het ontwikkelen van een geintegreerde e-coachingmethode voor toepassing door hbo-geregistreerde leefstijlcoaches. 

iTLC

Het ontwikkelen van een effectieve, duurzame eHealth interventie voor mensen die met pensioen gaan, gericht op zowel voeding als beweging.

SO-NUTS

Veel kwetsbare patiënten die een TAVI (operatie voor een nieuwe aortaklep) ondergaan hebben slechte voedingsgewoontes en bewegen te weinig. Dit heeft negatieve gevolgen voor fysiek functioneren herstel na de operatie. Het RITME-project brengt risicofactoren over voeding en bewegen beter in kaart. Verder onderzoekt het projectteam wat zorgprofessionals kunnen veranderen op het gebied van voeding en beweging in de voor- en nazorg, zodat patiënten beter uit de operatie komen.

RITME

LOFIT integreert een leefstijlloket in de zorg voor de patiënt. Ook wordt er, naast bewegen, gekeken naar andere (on)gezond gedrag, zoals voeding en roken.

LOFIT leefstijlloket

Plants for Joints is een leefstijlprogramma op basis van een plantaardig voedingspatroon, beweging en stress management voor reumatische aandoeningen.

Plants for joints

Ouderbetrokkenheid op de Kinderopvang voor een GEZONDe leefstijl van peuters.

In OK-GEZOND ontwikkelt het onderzoeksteam een toolkit met daarin ouder-kind (thuis)activiteiten en bijbehorende materialen voor een gezonde leefstijl bij peuters. Pedagogisch professionals kunnen deze toolkit gebruiken tijdens hun oudercontactmomenten.

OK-Gezond

In de afgelopen jaren is Simpel Fit! toegepast in de praktijk en zijn er verschillende versies bij verschillende doelgroepen ontstaan. Een nieuwe evaluatie van de effecticiteit is noodzakelijk. 

Evaluatie van de cultuursensitieve leefstijlinterventie Simpel Fit!

Ontwikkelen van een gepersonaliseerde effectieve leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking.

LEEV

Actief ouder worden met een krachttrainingsprogramma en een vegetarische voeding 

IMPACT

Afgeronde projecten

Het verkrijgen van inzicht in de effecten van een innovatief hoog-eiwit dieet in combinatie met fysieke training op het behoud van spiermassa, het verlies van vetmassa en de metabole gezondheid bij ouderen met obesitas en diabetes mellitus type 2.

PROBE

In deze studie is onderzocht wat het effect is van een wei-eiwit supplement (verrijkt met vitamine D en leucine) in combinatie met krachttraining op het behoud van spiermassa tijdens afvallen.

Muscle Preservation Study

Welprex staat voor ‘Weight loss with protein and exercise’ gericht op ouderen met obesitas. Deze studie heeft onderzocht of een eiwitrijk dieet al dan niet in combinatie met weerstandstraining kan helpen om de spiermassa te behouden tijdens periode van gewichtsverlies.

WelPrex

 Oncologie

Lopende projecten

Onderzoek naar de effecten van een gecombineerde fysieke trainings- en voedingsinterventie bij patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker.

RADICES

 Ondervoeding en sarcopenie

 

Lopende projecten

EMPOWER-GR heeft als doel inzicht te krijgen in sarcopenie bekendheid, haalbaarheid en gezondheidseffecten van een gecombineerd voeding- en beweegprogramma bij GRZ patiënten.

EMPOWER-GR

Tijdige en gelijktijdige voeding- en beweegbehandeling in het ziekenhuis

Pitstop Voeding & Beweging

Ontwikkeling en toetsen van een Zorgpad Intensieve Diëtetiek (ZID) (intensieve voedings- en dieetzorg in combinatie met een bewegingsinterventie) met als doel de eiwitinname en het fysiek functioneren van ondervoede ouderen te verbeteren tijdens een ziekenhuisopname en in de thuissituatie. 

ProIntens

ProMuscle is de gecombineerde leefstijlinterventie voor 65-plussers die spierkrachttraining combineert met het verhogen van de dagelijkse eiwitinname.

ProMuscle

Het onderzoeken van de effectiviteit van de ProMIO interventie op fysiek functioneren, eiwitinname, beweeggedrag, spiermassa, spierkracht en kosteneffectiviteit bij migranten-ouderen (Surinaams, Turks en Marokkaans, 55+).

Een krachtig leefstijprogramma voor migranten-ouderen

PROMIO

De uitkomst van dit project is een evidence-based en op maat gemaakte trainingsrichtlijn voor de heterogene oudere populatie. De fysiotherapeut en diëtist krijgen hiermee inzichten en tools voor een effectieve trainingsvorm op maat, rekening houdend met de fysieke toestand, mentale toestand, voedingstoestand en gezondheidstoestand. Het doel is om het fysiek functioneren en zelfredzaamheid van oudere populatie te verbeteren.

TEAMS

  • Beschrijvende multicenter onderzoek (25 centra) naar de voedingsinname van Nederlandse hemodialyse patiënten.
  • Systematische review over de effectiviteit van een gecombineerde voeding- en beweeginterventie bij nierpatiënten.
  • Schrijven van  een projectvoorstel om de voeding- en beweegzorg voor nierpatienten te verbeteren.
Voeding & Beweging bij nierziekten

Afgeronde projecten

Ontwikkeling van een thuistrainingsprogramma als aanvulling op het landelijke programma Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). De training is digitaal ondersteund en verrijkt met eiwitrijke voeding om het effect te optimaliseren.

VITAMINE

Acute zorg

Afgeronde projecten

Ontwikkelen en toetsen van een transmuraal fysiotherapie- ergotherapie- en diëtetiekprogramma om patiënten met Post Intensive Care Syndroom (PICS) optimaal te ondersteunen. Dit wordt gedaan met een ‘Community of Practice’ (CoP), bestaande uit ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals uit 1e en 2e lijn binnen de regio Amsterdam en omstreken.

REACH

Zorgverbeterprojecten

Lopende projecten

Het doel van het Draaideur zorgpad is om kwetsbare 65-plussers op maat gemaakte zorg te bieden en daarmee mobiliteit en zelfstandigheid te behouden.

Het doel van het Draaideur onderzoek is om het Draaideur Zorgpad te implementeren in Amsterdam Zuid.

Draaideur

Het doel van het ingridients project is het verkrijgen van inzicht in de lichaamssamenstelling, energie-inname en energiegebruik van mensen met een NMA met en zonder overgewicht.

Ingredients

Het optimaliseren van de transitie van ziekenhuis naar huis voor patiënten met een paramedische herstelzorgbehoefte na een complexe ziekenhuisopname.

TULIP

Afgeronde projecten

Beter bewegen in het ziekenhuis

Beter Bewegen

Rond operatie

Lopende projecten

‘Beter-voorbereid’ is een smartphone applicatie die het risico op complicaties in kaart brengt en beoogt mensen optimaal te ondersteunen bij het nemen van de juiste maatregelen in de voorbereiding op de operatie. De applicatie adviseert mensen in de aanloop naar de operatie over bewegen, voeding, alcoholgebruik en stoppen met roken.

Beter voorbereid

OPRAH is een gecombineerde voeding- en bewegingsinterventie voor patiënten na oncologische chirurgie met als doel het verbeteren van het herstel in fysiek functioneren. Het bestaat uit een geintegreerde behandeling door een fysiotherapeut en diëtist, waarbij gebruik wordt gemaakt van een activiteitenmonitor met smartphone app.

OPRAH

Hoe kan innovatieve zorgtechnologie zorgprofessionals ondersteunen bij het interprofessioneel samenwerken en het optimaliseren van de fysiotherapie en diëtetiek behandeling na oncologische chirurgie?

Samen beter worden met AI