Omtrekmaten

Middelomtrek

Met de middelomtrek kan een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid abdominaal vet. De middelomtrek is gerelateerd aan mortaliteit en de prevalentie van hart- en vaatziekten, Diabetes Mellitus type 2 en hypertensie. De ‘IAS and ICCR-workgroup on visceral obesity’ raadt aan om BMI en middelomtrek op te nemen als standaardmaten in de diagnostiek en evaluatie van overgewicht en obesitas.

BMI-categorie (kg/m2)  MannenVrouwen
18,5-25  < 90< 80
25-30< 100 < 90
30-35 < 110< 105
≥ 35< 125< 115

Bij de meting moet de persoon rechtop staan. Meet de middelomtrek (cm) midden tussen de onderste rib en de heup.

Bovenarmomtrek

De bovenarmomtrek en de bovenarmspieromtrek geven een grove indicatie van de hoeveelheid vet- en spiermassa van het lichaam. Hierbij wordt de aanname gedaan dat de gemeten omtrek representatief is voor het hele lichaam. Bij ouderen wordt de bovenarmomtrek toegepast als alternatief voor BMI, aangezien de meting van de lengte en het gewicht bij deze groep soms problematisch is. De bovenarmomtrek heeft bij thuiswonende ouderen een sterker verband met mortaliteit dan BMI. Hiervoor geldt een ondergrens van 25 cm voor ouderen (> 65 jaar) en 23,5 cm voor de leeftijdsgroep van 18-64 jaar.

  1. Houd de linker bovenarm in een hoek van 90º met de handpalm naar binnen.
  2. Bepaal het midden tussen de voelbare knobbel op de top van het schouderblad en het onderste punt van de elleboog.
  3. Meet de armomtrek op het midden van de bovenarm met de arm ontspannen langs het lichaam.

Berekeningen en normaalwaarden

De formules, normaalwaarden en afkappunten (ook voor andere etniciteiten) staan beschreven in het Zakboek Dietetiek en de berekeningen zijn eenvoudig te doen op www.zakboekdietetiek.nl/berekeningen