Nutritional assessment

Wat is Nutritional assessment?

Onder nutritional assessment worden alle metingen verstaan die worden uitgevoerd om de voedingstoestand van een persoon vast te stellen. Met deze informatie is een onderscheid te maken in de aan voeding gerelateerde aandoeningen, zoals ondervoeding, sarcopenie, frailty, cachexie, overgewicht en obesitas.

 

 

Domeinen van nutritional assessment

Binnen nutritional assessment zijn drie domeinen te onderscheiden waarop metingen kunnen worden gedaan:

  1. voedselinname, energieverbruik en verliezen
  2. lichaamssamenstelling en nutriëntenreserves
  3. functionele parameters

Een volledige nutritional assessment procedure meet componenten van deze drie domeinen. Er is geen generieke minimale set aan metingen de bij elke patiënt uitgevoerd moeten worden, omdat dit afhangt van verschillende factoren zoals de consultvraag van de verwijzer, de hulpvraag van de patiënt en het ziektebeeld dat onderzocht moet worden. Nutritional assessment bij een thuiswonende jonge vrouw met bloedarmoede en een puntdeficiëntie (dat wil zeggen deficiëntie van één nutriënt) vraagt een andere set nutritional assessment metingen dan bij een oudere van sarcopenie verdachte man met kanker die opgenomen is in het ziekenhuis.

Het Nutritional Assessment Platform (NAP) heeft onderstaande SOP’s ontwikkeld en de academische ziekenhuizen en hogescholen hebben afgesproken deze SOP in onderzoek te volgen.

 

Zakboek Diëtetiek

Alle nutritional assessment metingen zijn uitgebreid beschreven en voorzien van normaalwaarden en afkappunten in het Zakboek Dietetiek. Op deze website zijn de berekeningen eenvoudig uit te voeren van de energie- en eiwitbehoefte, vetvrije massa, vetmassa en appendiculaire skeletspiermassa op basis van impedantiemeting en de lengte op basis van kniehoogte en ulnalengte.