Herziene standard operating procedure voor single-frequency bio-elektrische impedantie analyse gepubliceerd

De recentelijk bijgewerkte instructies (SOP) voor het uitvoeren van single-frequency bio-elektrische impedantie analyse (SF-BIA) zijn een belangrijke stap vooruit voor zorgverleners die SF-BIA gebruiken. Het Nutritional Assessment Platform (NAP) heeft deze instructies goedgekeurd na zorgvuldige overweging van nieuwe kennis en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van SF-BIA. Deze verbeteringen zijn tot stand gekomen door de goede samenwerking tussen de leden van de BIA-werkgroep van NAP en promovendus Julia Korzilius.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de herziene SOP zijn:

  • Aangepaste informatie over betrouwbaarheid meting. Het is nu expliciet vermeld dat SF-BIA minder betrouwbaar is bij zwangerschap, koorts, afwijkende hydratiestatus, onder- en overgewicht (BMI <16 of >40), afwijkende lengte en amputaties. Daarnaast is de Horie formule voor mensen met obesitas uit de SOP verwijderd.
  • Toepasbaarheid van de BIA in de palliatieve fase; er wordt uitgelegd waarom SF-BIA in de palliatieve fase als weinig zinvol wordt beschouwd.

Meer informatie

De herziene SOP SF-BIA is te vinden op de website van het Nutritional Assessment Platform. Daarnaast is de vernieuwde online cursus over impedantie beschikbaar, die inzichten biedt in de toepassing van impedantie in de klinische praktijk.