Raadpleging collega’s over project Movie Forward

In de afgelopen maanden zijn er door de werkgroep Movie Forward (Elise, Fleur en Hinke) informatiepagina’s en video’s gemaakt voor in de toepassing voorafgaand of na onze consulten. We hebben positieve feedback gekregen maar zien ook dat de pagina’s en video’s in de praktijk nog niet veel worden gebruikt. 

Om zo goed mogelijk aan te sluiten aan jullie behoeftes en efficient om te gaan met onze tijd hebben we een aantal vragen voor jullie over de eerste drie pagina’s en video’s die zijn gemaakt.

De beantwoording is anoniem. Je mag uiteraard je naam invullen.

Veel dank!