maximaalkracht (1RM)

De 1RM (Repeatable Maximum) is het gewicht wat je maximaal één keer weg kan drukken of kan tillen. Het gaat hier om een maximale krachtinspanning waarbij je niet meer in staat bent om hetzelfde gewicht nog een keer met dezelfde uitvoering te doen. De 1RM wordt veel gebruikt als uitgangspunt om relatieve gewichten in te stellen. Hiervoor wordt meestal gebruikt gemaakt van de onderstaande krachtpiramide, het Holten diagram.

De submaximale kracht test is een test waarmee je gemakkelijk je 1RM kan berekenen. Het testen van de 1RM is vaak tijdrovend en erg belastend. Daarom zijn er verschillende submaximaal testen beschikbaar. Hierbij hoeft de cliënt niet maximaal belast te worden. Deze meting kan bij elke oefening worden gebruikt (1).

Benodigdheden

  • Apparaat/oefening voor de 1RM
  • Vergelijking van Bryzick

Werkwijze

Bepaal het gewicht waarbij de te meten persoon ongeveer 10 herhaling kan uitvoeren. Laat de persoon vervolgens het maximaal aantal mogelijke herhalingen uitvoeren. Het aantal herhalingen dat is uitgevoerd wordt ingevoerd in de vergelijking van Bryzick (zie hieronder).

Normwaarden

Er zijn verschillende normwaarden in de literatuur met onderlinge kleine verschillen, afhankelijk van de geraadpleegde bron. Een veelgebruikte methode is afgeleid van het Holten-diagram, waarbij op grond van het aantal herhalingen met een sub maximaal gewicht de 1 RM wordt berekend met de Bryzcki formule (3): 1RM = trainingsgewicht / (1,0278 – (0,0278 x aantal herhalingen))

Bronnen

  1. Morree JJ, Jongert MWA, van der Poel G. Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2006.
  2. Praet SFE, van Uden C, Hartgens F, Savelberg HHCM, Toereppel K, de Bie RA. KNGF standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2. Amersfoort: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; 2009
  3. Jacobsen F, Holten O, Faugli H, Leirvik R. Medical exercise therapy. Manual therapy in Norway. 1992;7:19-22.