Loopoefening

Procedure met ondersteuning

Sta op vanuit zittende positie met de hulp van een andere persoon of een rollator. Loop in uw tempo gedurende de aangegeven seconden. Stop, rust uit en begin opnieuw te lopen. Herhaal volgens de voorgeschreven instructies (zie het volgende gedeelte).

Programma A

 • Loop gedurende 5 seconden. Stop en rust 10 seconden zonder te zitten. Herhaal deze procedure nog 5 keer.
 • Begin weer te lopen en loop nog 10 seconden. Stop en rust 20 seconden zonder te zitten. Herhaal deze procedure minimaal 3 keer en maximaal 5 keer.

Procedure zonder ondersteuning

Loop voorwaarts, niet naar de grond kijkend, met ontspannen schouders en uw armen licht zwaaiend.

Programma B

 • Loop gedurende 20 seconden. Stop en rust 10 seconden zonder te zitten. Herhaal deze set 5 keer.
 • Begin weer te lopen en loop nog 25 seconden. Stop en rust 20 seconden zonder te Herhaal deze set 3 tot 5 keer.

Programma C

 • Loop gedurende 4 minuten. Stop en rust 30 seconden zonder te zitten.
 • Begin weer te lopen en loop nog 4 minuten.  Stop en rust.
 • Twee keer per dag, 3 dagen per week.
 • Als het loopvermogen na 8 weken merkbaar is verbeterd kan de frequentie worden teruggebracht naar 1 keer per dag.

Programma D

 • Loop gedurende 8 minuten. Stop en rust 30 seconden zonder te zitten.
 • Begin weer te lopen en loop nog 8 minuten. Stop en rust.
 • Twee keer per dag, 3 dagen per week.
 • Als het loopvermogen na 8 weken merkbaar is verbeterd kan de frequentie worden teruggebracht naar 1 keer per dag.