Leerdoelen van cursus ‘Paramedische herstelzorg bij het PICS’

Leerdoelen van de cursus (voor alle paramedici)

Na afloop van de cursus:

 1. Weet je welke fysieke, mentale en cognitieve functiestoornissen kunnen optreden als onderdeel van het Post Intensive Care Syndroom (PICS)
 2. Heb je inzicht in de gevolgen van PICS voor het dagelijks functioneren
 3. Heb je inzicht in de rol van de fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist in de interdisciplinaire begeleiding na ontslag uit het ziekenhuis.
 4. Heb je inzicht in welke diagnostische instrumenten die de diëtist en ergotherapeut kunnen inzetten om te behandeldoelen te bepalen voor mensen met PICS. 
 5. Beschik je over handvatten om het concept Positieve Gezondheid toe te passen in je behandeling van mensen met PICS.
 6. Ben je op de hoogte van de activiteiten van het REACH netwerk en de mogelijkheden om als deelnemer aan te sluiten.

Aanvullende leerdoelen voor ergotherapeuten

Na afloop van de cursus:

 1. Heb je kennis van het begrip occupational balance in relatie tot de behandeling van mensen met PICS.
 2. Ben je op de hoogte van relevante wetgeving op het gebied van arbeid.
 3. Heb je handvatten om je rol als eerste lijns ergotherapie t.a.v. arbeid te bepalen in relatie tot andere professionals (zoals arbeidsdeskundige en jobcoach).
 4. Heb je inzicht in hoe je cognitie en vermoeidheid en de sociale- en werkomgeving bij mensen met PICS kan verbeteren of compenseren in relatie tot de dagelijkse betekenisvolle activiteiten.
 5. Heb je inzicht in de verschillende soorten vermoeidheid en welke oplossingsgerichte strategie je hieraan kan koppelen.
 6. Kan je signalen van belasting en belastbaarheid bij de mantelzorger (PICS-Famiie) herkennen.

 

Aanvullende leerdoelen voor diëtisten

Na afloop van de cursus:

 1. Heb je kennis over de voedingsproblematiek van patiënten met PICS.
 2. Kun je condities als ondervoeding, sarcopenie, sarcopene obesitas diagnosticeren, behandelen en evalueren.
 3. Heb je kennis over de optimale voeding- en beweegbehandeling bij PICS?