Cursus ‘Klinisch redeneren en diagnostiek bij maag-, darm- en leverziekten’

Klinisch redeneren en diagnostiek bij maag-, darm- en leverziekten

Deze cursus is voor diëtisten, die patiënten begeleiden in de kliniek met complexe (chirurgische) MDL problematiek.
De cursus bestaat uit zelfstudie, huiswerkopdrachten voor toepassing van de opgedane kennis (met feedback), een contactdag in Amsterdam UMC en het toepassen van de studiestof in de eigen werksituatie. Inbreng van eigen casuïstiek is onderdeel van de cursusdag. Dit is een zeer persoonlijke onderwijsvorm met een deelnemersaantal van minimaal 6 en maximaal 10 personen.

De cursusdag bestaat uit vijf workshops.

De cursus is afgelopen keer beoordeeld met gemiddeld een 8,3

 

Workshops

1. Art of the GI-tract

The art of the GI tract’ geeft inzicht in de anatomie en de fysiologie van het maag-darmkanaal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan veranderde anatomie & fysiologie door chirurgische interventies en de gevolgen in diëtistische diagnostiek en behandeling.

2. Vitaminen, mineralen en elektrolyten bij MDL ziekten

Veel MDL ziekten hebben door de pathofysiologie invloed op de vitaminen, mineralen en elektrolyten status van de patiënt. Welke patiënten hebben risico op deficiënties, hoe is dit vast te stellen en wat zijn de suppletie-opties?

3. Darmfunctietesten: wat vertelt de ontlasting ons?

Welke faecale testen zijn er beschikbaar voor het objectiveren van de darmfunctie. Behandeld worden malabsorptiegerelateerde testen (waaronder BOM-calorimetrie) en andere testen die differentieren op oorzaak van maag- darmgerelateerde klachten of ziekten. Wat zeggen de uitslagen, welke gevolgen heeft dit voor de dieetbehandeling en hoe is deze methode te implementeren in het eigen laboratorium?

4. Vocht- en zout management bij patiënten met short bowel syndroom, intestinaal falen of high output stoma

Dat vocht en zout belangrijk zijn bij patiënten met short bowel syndroom, intestinaal falen en een high output stoma is duidelijk. Maar hoe werkt de praktijk? Welke overwegingen zijn te maken en hoe is het beleid te evalueren?

5. Casuïstiek 

Casuïstiekbespreking op basis van door de cursisten ingebrachte MDL casussen.

“Door de kleine groep erg interactief en individuele aandacht”

“Prettige opbouw, interactie met elkaar, duidelijke workshops”

“Goede verdeling tussen interactief, intervisie, informatie overdracht”

“Nog een huiswerkopdracht achteraf maakt dat je scherp/gefocust blijft op de net geleerde stof en er echt concreet mee aan de gang gaat.”

Quotes uit de evaluatie, november 2020

“Veel geleerd, mede door zelf klinisch te redeneren, niet door voor te kauwen; zeer prettige manier van “lesgeven”; trainers zijn ervoor gemaakt!”

“Vond het een interessante cursus, veel informatie. Moet er zeker nog aan werken om alles te begrijpen.”

Quotes uit de evaluatie, november 2021

Docenten:

dr.ir. Nicolette Wierdsma

dr.ir. Nicolette Wierdsma

diëtist-onderzoeker

Gespecialiseerd in voeding bij MDL-ziekten en diagnostiek, lid van (inter)nationale commissies, en multidisciplinaire richtlijnontwikkelingsprojecten.

 dDdd

Carina Bijl

Carina Bijl

diëtist MDL

Carina is gespecialiseerd MDL-diëtist in Amsterdam UMC