Hoe duurzaam is de voeding in de Nederlandse ziekenhuizen en wat hebben we nodig voor de volgende stap?

Als onderdeel van het project Duurzame Voeding in Ziekenhuizen kijken we, in samenwerking met Goede Zorg Proef Je en in opdracht van het ministerie van VWS, bij alle Nederlandse ziekenhuizen naar:

 1. Hoe het huidige voedingsbeleid eruitziet en in hoeverre het overeenkomt met de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.
 2. Welke projecten er gepland, lopend of al uitgevoerd zijn met betrekking tot duurzame voeding in het ziekenhuis.
 3. Wat de behoefte is aan kennis om in de komende jaren de gestelde doelen te halen.
 4. Wat de behoefte is aan hulpmiddelen om in de komende jaren te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelen.

Het rapport met de resultaten komt voor de zomer uit en zal dienen als basis voor de vervolgstrategie voor een meer duurzame voeding in de zorg, zoals vastgelegd in de Green Deal Duurzame Zorg. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een symposium over dit onderwerp in het najaar.

Geef hier door dat je de vragenlijst wil invullen namens je ziekenhuis

Door de antwoorden op deze vragen bij alle Nederlandse ziekenhuizen op te halen hebben we voor de zomer een beeld van in hoeverre de voeding in ziekenhuizen voldoet aan de Green Deal Duurzame Zorg en weten we ook welke kennis en hulpmiddelen en zijn om de volgende stappen met elkaar te zetten.

Het is de bedoeling dat voor elk ziekenhuis twee personen de vragenlijst invullen:

1. De facilitair manager

2. Een diëtist die een rol speelt in het voedingsconcept

Om voor de zomer de resultaten te kunnen presenteren vragen we om de vragenlijst vóór 20 februari 2024 in te vullen. Dit zal ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag nemen. Als u een vraag niet weet, vul dan gerust de optie onbekend invullen – ook dat is waardevolle informatie!

Achtergrondinformatie

De Nederlandse Federatie van Universitaire centra (NFU) heeft op 4 november 2022 de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ getekend. In deze Green Deal hebben de partijen doelstellingen en acties afgesproken om in de periode 2023 tot en met 2026 nog méér te gaan doen aan het realiseren van duurzame zorg. Dat betekent ‘groene en klimaatneutrale zorg’ met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving, geleverd met oog voor spaarzaam en circulair gebruik van grondstoffen en materialen. Met meer inzet op preventie, focus op gezondheid en het verminderen van de negatieve impact van zorg op het klimaat en milieu. Zo draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende vraag naar zorg én aan de beweging richting passende zorg.

Een van de vijf geformuleerde doelen is: Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers. De acties die bij dit punt horen zijn:

 • Gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding
 • Nieuwe kennis en ervaring over gezondheidsbevordering toepassen

Op 1 maart 2023 is het uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg 3.0 gepubliceerd. In dit uitvoeringplan zijn voor voeding de volgende doelen geformuleerd:

 1. Het voedingsaanbod in de ziekenhuizen voldoet op 1 januari 2030 aan de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum
 2. In 2026 is 50% van het eiwit in het voedingsaanbod van de ziekenhuizen van plantaardige oorsprong

Doelen ten aanzien van voeding zijn:

 • Vanaf 2023 nemen alle umc’s bij aanbestedingen voor medische en niet-medische voeding de doelstellingen uit de Green Deal DZ mee.
 • Vanuit de werkgroep start in 2024 een gezamenlijk communicatieprogramma gericht op gedragsverandering bij patiënten, bezoekers en medewerkers gericht op promotie en nudging m.b.t. duurzame en gezonde voeding (incl. de overstap naar plantaardige voeding).
 • Alle umc’s streven om in 2025 alle langlopende contracten met leveranciers en cateraars bij te werken om hier de doelstellingen uit de Green Deal DZ in mee te nemen.
 • Uiterlijk 2025 volgen alle umc’s alle maatregelen van het initiatief Goede Zorg Proef Je van de Alliantie Voeding in de Zorg.
 • Voor 2025 is het voedingsaanbod van alle umc’s voor 100% in overeenstemming met de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum (Schijf van Vijf).

Leefstijldoelen zijn:

Roken: Uiterlijk 2025 zijn alle umc’s rookvrij en wordt hier meer op toegezien. Het doel is om de gezondheid van patiënten en medewerkers te bevorderen, door roken te ontmoedigen en de schadelijke effecten van meeroken te voorkomen.

Bewegen: Aandacht voor voeding, beweging, een gezonde leefstijl en achterliggende problematiek is belangrijk bij de inzet van zorg- en welzijnsprofessionals bij individuen en gezinnen waar overgewicht of obesitas een rol speelt.

Alcohol: umc’s streven om vanaf 2025 geen alcohol meer te schenken of verkopen. Door het ontmoedigen van alcoholgebruik geven de umc’s een sterk signaal af dat past bij het streven naar gezonde patiënten, bezoekers en medewerkers.

UDit project wordt uitgevoerd door

gefinancierd door

in samenwerking met