Horizontaal strekken van de armen met een elastische band - oefening in zittende positie

Procedure

Pak een elastische band bij de uiteinden en rol het op de juiste manier zodat het niet los schiet. Strek de band ter hoogte van uw borst en doe de armen uit elkaar om de ellebogen volledig te strekken (zie de afbeelding).

Start

Bepaal de weerstand van de band: kies een band waarmee de oefening ongeveer 30 keer goed uitgevoerd kan worden zonder te stoppen, maar waarbij er aan het eind het gevoel is dat er een inspanning is geleverd.

Aantal herhalingen

  • Begin met 1 set van 10 herhalingen (met andere woorden, doe de
    aangegeven bewegingen 10 keer).
  • Rust niet minder dan 1 minuut en niet meer dan 3 minuten.
  • Doe nog een set van 10 herhalingen.