Een onderzoek naar het gebruik van telerevalidatie door paramedici

 
Onderzoekers van de faculteit Gezondheid van de HvA en de College of Rehabilitation Sciences van de Universiteit van Manitoba (Canada) doen een gezamenlijk vragenlijstonderzoek naar het gebruik van telerevalidatie in de dagelijkse klinische praktijk van dietisten, ergotherapeuten, fysio- en oefentherapeuten. Eenzelfde vragenlijst wordt verspreid onder onze laatstejaars studenten, om te kijken in hoeverre onze curricula studenten voorbereiden op telerevalidatie als onderdeel van de paramedische behandeling.

Resultaten van dit onderzoek zullen worden gedeeld via een nieuwsbericht op VBNU. Aan het einde van de vragenlijst wordt ook de mogelijkheid gegeven om je email adres achter te laten (niet verplicht), als je persoonlijk op de hoogte gehouden wilt worden van de resultaten.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen 

Mel Major MSc

Onderzoeker faculteit Gezondheid HvA

Wat is telerevalidatie?

Met telerevalidatie bedoelen we zorg op afstand, bijvoorbeeld videoconsulten of telemonitoring (bijvoorbeeld via een mobiele applicatie).

Wie kunnen de vragenlijst invullen en dus meedoen aan dit onderzoek?

  • dietisten
  • ergotherapeuten
  • fysio- en oefentherapeuten
  • laatstejaars studenten dietetiek, ergotherapie, fysiotherapie en ergotherapie