Duurzame voeding bij ziekte en herstel

Green Deal Duurzame Zorg

In de Green Deal Duurzame Zorg is één van de vijf doelen: Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers. De acties die bij dit punt horen zijn:

  • Gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding
  • Nieuwe kennis en ervaring over gezondheidsbevordering toepassen

De Nederlandse Federatie van Universitaire Centra (NFU) heeft dit concreet gemaakt in het uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg 3.0.In dit uitvoeringplan zijn voor voeding de volgende doelen geformuleerd:

Om deze transitie naar een meer duurzame voeding bij ziekte en herstel goed te maken is samenwerking en onderzoek nodig. Op deze pagina inventariseren we de lopende en afgeronde initiatieven en projecten om samenwerking en implementatie naar de zorgpraktijk te bevorden.

Projecten duurzame voeding bij ziekte en herstel

Wil je een project toevoegen? Neem contact op: info@voedingenbeweging.nu

Lopende projecten:

Podcasts